Bläddra

av:Merit Berlips Persson

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden Varumärkeslagstiftning
Detta är en doktorsavhandling i rättsvetenskap med inriktning mot civilrätt vid Stockholms universitet 2022.
Köp här

Isbn: 9789179117603

Utgivningsår:20220420

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden Varumärkeslagstiftning
Ett varumärke måste kunna skyddas för att behålla sitt värde. I våras utvidgades möjligheten för Tullverket att ingripa mot intrång i ett EU-varumärke till de situationer då förfalskade varor passerar genom EU utan att släppas ut på EU:s marknad. Men när det gäller nationella varumärken är det för närvarande inte…
Köp här

Isbn: 9789138245231

Utgivningsår:20161110

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:Joanna Lundquist

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden Varumärkeslagstiftning
I denna nyskrivna handbok beskriver författaren varumärket ur ett juridiskt perspektiv samt ger praktiska och handfasta råd om hur man bör välja, skydda och förädla sitt varumärke. Författaren förklarar hur man skall se juridiken som en offensiv möjlighet att skapa konkurrensfördelar vid framtagande av ett nytt…
Köp här

Isbn: 9789172232297

Utgivningsår:20050914

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av:Sara Saberi

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden Varumärkeslagstiftning
I kampen mot piratkopiering är intrångsundersökning ett viktigt verktyg för att säkra bevis för ett immaterialrättsligt intrång. En sådan undersökning kan beslutas av domstol, på yrkande av part, under vissa förutsättningar. Beslut om intrångsundersökning verkställs av kronofogdemyndigheten. Intrångsundersökning är en…
Köp här

Isbn: 9789172235656

Utgivningsår:20140505

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av:Odd Nygård

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden Varumärkeslagstiftning
Att använda geografiska namn på olika typer av produkter för att framhålla kvalitativa särdrag är en gammmalt och utbrett sätt att förmedla information till köparen. Namnet ger en indikation produktens kvalitet samtidigt som det garanterar ursprung. Sedan 1992 finns det möjlighet för producenter av sådana livsmedel och…
Köp här

Isbn: 9789176095515

Utgivningsår:20150213

Utgivare: Asili AB

Mediatyp: BC

av:Louise Thorning, Solvår Winnie Finnanger

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden Varumärkeslagstiftning
A handbook which guides you on the How, When and Why in the European trademark system. This book covers all of the general aspects of protecting a trademark in the European Union – either by direct filing at the Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM) or through the Madrid Protocol. It is a first-aid…
Köp här

Isbn: 9788761928030

Utgivningsår:20100712

Utgivare: Thomson Reuters Professional

Mediatyp: BC

av:Stojan Arnerstål

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden Varumärkeslagstiftning
Boken ger läsaren en allmän översikt av känneteckensrätten, dvs. varumärkes- och företagsnamnsrätten. Framställningen syftar till att ge läsaren en lättillgänglig genomgång av de viktigaste principfrågorna på området. Rättsfall och åskådliggörande exempel används genomgående för att konkretisera känneteckensrättens…
Köp här

Isbn: 9789177371212

Utgivningsår:20220818

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC