Bläddra

En kort introduksjon til Snorre Sturlason : historiker og dikter

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap forntiden, antiken och medeltiden till och med 1300-talet Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt
Köp här

En kort introduksjon til Snorre Sturlason : historiker og dikter

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap forntiden, antiken och medeltiden till och med 1300-talet Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt
Köp här
Snorre Sturlason (1179-1241) var en islandsk høvding, forfatter og skald. Han er mest kjent som forfatter av Heimskringla (Snorres kongesagaer), et av Norges viktigste bokverk. Sverre Bagge gir i denne boken en levende innføring i Snorres forfatterskap og virkningshistorie. Forfatteren diskuterer Snorres stil og forholdet mellom den norrøne sagastilen og samtidig europeisk historieskriving. Han presenterer også Snorres liv og samtid, og drøfter hvordan ettertiden har brukt og fortolket hans livsverk, helt opp til vår tid. Endelig blir forholdet mellom historie og diktning diskutert. En kort introduksjon til Snorre Sturlason er en fascinerende beretning om en dikter, historiker og politiker som iakttok og dokumenterte det politiske og sosiale spillet i samtiden, både på Island og i Norge.