Bläddra

av: Nils Wiklund

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap forntiden, antiken och medeltiden till och med 1300-talet Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt Litteraturvetenskap: poesi och poeter
Få poeter har blivit så tolkade och omtolkade som den persiska skalden och astronomen Omar Khayyam (d. 1123). Bara till svenska finns ett tiotal olika återgivningar. Nils Wiklund, psykolog och själv översättare av persisk litteratur, presenterar i sin nya bok bredden och djupet på dessa försök, som delas in i två…
Köp här

Isbn: 9789187771248

Utgivningsår: 20170120

Utgivare: Alhambra Förlag AB

Mediatyp: BC

av: Osip Mandelstam, Ralph Dutli

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer Litteraturvetenskap forntiden, antiken och medeltiden till och med 1300-talet Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt
År 1933, mitt under svälten pa Krimhalvön, bestämmer sig den ryske poeten Osip Mandelstam för att skriva en längre essä om Dante, den poet som han i åratal innerligt läst och som tycks stå honom närmre än de samtida kollegorna. Hans Samtal om Dante är inte bara ett vittnesmål om litteraturens kraft utan också en…
Köp här

Isbn: 9789189113145

Utgivningsår: 20200819

Utgivare: Bokförlaget Faethon

Mediatyp: BC

av: Jesper Svenbro

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap forntiden, antiken och medeltiden till och med 1300-talet Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt Litteraturvetenskap: poesi och poeter
Som beteckning på sångare och diktare valde antikens greker en gång en term som normalt betydde “hantverkare” eller “producent”. Termen var poietes, “poet”. Varför just detta ord? På den frågan söker den här studien ett svar. Den börjar hos Homeros, som inte känner till några…
Köp här

Isbn: 9789198514827

Utgivningsår: 20201029

Utgivare: Bokförlaget Faethon

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789188168887

Utgivningsår: 20170509

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

av: Hossein Sheiban

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap forntiden, antiken och medeltiden till och med 1300-talet Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt Litteraturvetenskap: poesi och poeter
1200- och 1300-talen var en tid av kris för den islamisk-persiska civilisationen: städerna gick tillbaka, jordbruksproduktionen minskade och den politiska instabiliteten förvärrades. Misstron och farhågorna som följde i krisens kölvatten tog sig även litterära uttryck. Genom att studera tidens centrala diktverk…
Köp här

Isbn: 9789172473935

Utgivningsår: 20141213

Utgivare: Ellerströms förlag

Mediatyp: BB

av: Eva-Carin Gerö

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Europas historia Historia Historia och arkeologi Litteraturvetenskap forntiden, antiken och medeltiden till och med 1300-talet Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt
Eva-Carin Gerö tar ett lättillgängligt och lätt problematiserande grepp om kärlek och erotik i antikens Grekland. Det är mycket som vi tror oss veta om de gamla grekerna men mycket som också är oklart, kanske det mesta. Samtidigt som Gerö ger oss kunskap om den tidens sexuella attityder och seder, får vi en dos…
Köp här

Isbn: 9789173539005

Utgivningsår: 20170928

Utgivare: Bokförlaget Atlantis

Mediatyp: BB

av: Anne Carson

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer Litteraturvetenskap forntiden, antiken och medeltiden till och med 1300-talet Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt
Anne Carsons storartade debut från 1986 presenteras nu för första gången på svenska. I denna essäbok, som idag ses som en klassiker, undersöker Carson uppkomsten av begreppet ”eros” i det antika Grekland genom att studera den tidens poesi och dess förhållande till begär. Carsons enastående förmåga att förklara samtiden…
Köp här

Isbn: 9789100142117

Utgivningsår: 20200424

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap forntiden, antiken och medeltiden till och med 1300-talet Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt
The present volume contains proceedings from the symposium The Eufemiavisor and Courtly Culture – Times, Texts and Cultural Transfer, held in Stockholm in October 2012. The conference was attended by a wide international audience from the Nordic and European countries as well as the USA, and drew attention to the three…
Köp här

Isbn: 9789174024364

Utgivningsår: 20151230

Utgivare: Kungl. Vitterhetsakademien

Mediatyp: BC

av: Christina Sandquist Öberg

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap forntiden, antiken och medeltiden till och med 1300-talet Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt
I de medeltida kyrkorna i Uppland finns ett stort antal kyrkomålningar bevarade från 1400-talet och början av 1500-talet. Intill scener ur Bibeln och helgonlegenderna finns även språkband med latinska texter såsom namn, böner, korta texter på prosa och vers, eller utdrag ur liturgiska texter. I Senmedeltida textskatt…
Köp här

Isbn: 9789174024548

Utgivningsår: 20170904

Utgivare: Kungl. Vitterhetsakademien

Mediatyp: BB

av: Ulf Weinreder

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Forntida, medeltida och klassiska texter Isländska och norska sagor Litteraturvetenskap forntiden, antiken och medeltiden till och med 1300-talet Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Sagor och epos Uppslagsverk och referensverk
Njals saga är en av dom bästa och mest spännande av de isländska sagorna. Den är fylld av händelser och dramatik och skriven i ett tempo som saknar motstycke bland den tidens litteratur i övrigt. När man läser sagan så möts man av mängder av namn – mer eller mindre historiska. Denna bok är tänkt att bringa…
Köp här

Isbn: 9789197620604

Utgivningsår: 20070514

Utgivare: Vikingatiden.se

Mediatyp: BB

Kategorier: Aspekter av religion Biografier och litteraturvetenskap Filosofi och religion Kritik och exeges av heliga texter Litteraturvetenskap 1400-talet och 1500-talet Litteraturvetenskap forntiden, antiken och medeltiden till och med 1300-talet Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt Religion och tro Språk och lingvistik Språkhistoria och jämförande språkvetenskap Språkvetenskap / lingvistik
The twenty papers in this volume, fifteen in English and five in French, range from the fourth to the fifteenth century and are arranged in five sections according to a typology of reception of the Bible. The first section of the volume focuses on approaches to biblical exegesis often determined, as the authors argue,…
Köp här

Isbn: 9789151310176

Utgivningsår: 20210316

Utgivare: Acta Universitatis Upsaliensis

Mediatyp: BC

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Forntida, medeltida och klassiska texter Litteraturvetenskap forntiden, antiken och medeltiden till och med 1300-talet Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt
Få historiska gestalter har fascinerat sin samtid och eftervärlden som Alexander den store. Utgångspunkten för berättelsen om hans liv är Alexanderromanen från omkring år 300 e.Kr, som spreds i otaliga varianter i Gamla Världen och blivit världslitteratur. Historien om Alexanderromanen och dess förgreningar på olika…
Köp här

Isbn: 9789198406351

Utgivningsår: 20180822

Utgivare: Appell Förlag

Mediatyp: BB

av: Aristoteles

Kategorier: Antika grekiska och romerska myter och legender Biografier och litteraturvetenskap Forntida, medeltida och klassiska texter Litteraturvetenskap forntiden, antiken och medeltiden till och med 1300-talet Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt Sagor och epos
Aristoteles 2300 år gamla poetik har översatts av Jan Stolpe. I en inledning kommenterar Arne Melberg några av de mest välkända och omdiskuterade begreppen, bl a mimesis, mythos, katharsis och metafor.
Köp här

Isbn: 9789150121803

Utgivningsår: 20210507

Utgivare: Alfabeta

Mediatyp: BC

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap forntiden, antiken och medeltiden till och med 1300-talet Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt
The Ars edendi Lectures are organized by the research programme of the same name based at Stockholm University and funded by the Bank of Sweden Tercentenary Foundation. Both the programme and the lectures focus on editorial method and theory as applied to dynamic textual traditions of medieval Latin and Greek works.…
Köp här

Isbn: 9789186071707

Utgivningsår: 20150902

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Dagmar Lagerberg

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap forntiden, antiken och medeltiden till och med 1300-talet Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt
Brynolf Algotsson, biskop i Skara 1278-1317, har tillskrivits fyra latinska hystorior, tidigare kallade rimofficier. Hystoriorna behandlar den helige Eskil, den saliga Elin från Skövde, jungfru Maria samt en tagg ur Kristi törnekrona. I sin doktorsavhandling ”Zu den liturgischen ’Hystorie’ in Schweden: Liturgie- und…
Köp här

Isbn: 9789186939786

Utgivningsår: 20161023

Utgivare: Instant Book

Mediatyp: BC

av: Carlo Ossola

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap forntiden, antiken och medeltiden till och med 1300-talet Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt Litteraturvetenskap: poesi och poeter
Dantes Den gudomliga komedin talar till var och en av oss. En lång rad av dess verser har blivit bevingade ord, moraliska maximer eller rader vi behöver som tröst. Skriven i början av 1300-talet är den idag en av de viktigaste och rikaste vittnesmålen från den medeltida civilisationen, formulerad med en sådan kraft att…
Köp här

Isbn: 9789189113602

Utgivningsår: 20211117

Utgivare: Bokförlaget Faethon

Mediatyp: BB

av: Jan Olov Ullén

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap forntiden, antiken och medeltiden till och med 1300-talet Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt Litteraturvetenskap: poesi och poeter
Här föreligger Jan Olov Ulléns uppskattade studie Det synliga osynliga i ny utgåva. Boken utkom ursprungligen 1989 och är en av de grundligaste och mest lättillgängliga läsningarna av Dantes mästerverk på svenska. Med ett personligt anslag leder Ullén läsaren genom helvete, skärseld och paradis. Jan Olov Ullén (f.…
Köp här

Isbn: 9789189113596

Utgivningsår: 20211126

Utgivare: Bokförlaget Faethon

Mediatyp: BC

av: Daniel Mendelsohn

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap forntiden, antiken och medeltiden till och med 1300-talet Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt Livsstil, hobby och fritid Reseskildringar Resor och platser
“En odyssé är en infallsrik, underhållande och småsorglig berättelse som gör läsaren nyfiken på människor, också på de som hon har känt i hela sitt liv och vet allt om – eller tror sig veta allt om.”BTJ En odyssé är en personlig berättelse om en far och sons transformativa resa genom att läsa…
Köp här

Isbn: 9789127167179

Utgivningsår: 20220603

Utgivare: Natur & Kultur Allmänlitteratur

Mediatyp: BB

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap forntiden, antiken och medeltiden till och med 1300-talet Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt
Litteraturens klassiker 1-18 är antologin för alla som vill stifta bekantskap med de yppersta verken inom lyrik, dramatik och prosa. Ett urval texter från antiken till 1900-talets första decennier. Oumbärlig för studerande i litteraturvetenskap och för litteraturälskare i allmänhet. Del 6. I den här boken kan du läsa…
Köp här

Isbn: 9789113063454

Utgivningsår: 20150903

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: BC

av: Johan Tralau

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap forntiden, antiken och medeltiden till och med 1300-talet Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt
Metaforer hjälper oss att förstå världen: de är språkliga bilder som visar att något liknar något annat. När den grekiske poeten Homeros sjunger att en havsvåg ser ut som ryggen på ett enormt djur upptäcker vi därför vågen på ett nytt sätt. Metaforen bygger alltså på att delarna i bilden liknar varandra, och det är på…
Köp här

Isbn: 9789172475359

Utgivningsår: 20181101

Utgivare: Ellerströms förlag AB

Mediatyp: BB

av: Sverre Bagge

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap forntiden, antiken och medeltiden till och med 1300-talet Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt
Snorre Sturlason (1179-1241) var en islandsk høvding, forfatter og skald. Han er mest kjent som forfatter av Heimskringla (Snorres kongesagaer), et av Norges viktigste bokverk. Sverre Bagge gir i denne boken en levende innføring i Snorres forfatterskap og virkningshistorie. Forfatteren diskuterer Snorres stil og…
Köp här

Isbn: 9788202644765

Utgivningsår: 20190909

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC