Bläddra

En myndighet för att stärka det psykologiska försvaret. SOU 2020:29 : Betänkande från Utredningen om en ny myndighet för psykologiskt försvar (Ju 2018:06)

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Militär och försvarslagstiftning Särskilda rättsområden
Köp här

En myndighet för att stärka det psykologiska försvaret. SOU 2020:29 : Betänkande från Utredningen om en ny myndighet för psykologiskt försvar (Ju 2018:06)

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Militär och försvarslagstiftning Särskilda rättsområden
Köp här

Utredningens uppdrag har varit att analysera och lämna förslag om en ny myndighet som ska ha det övergripande ansvaret för att utveckla och samordna det psykologiska försvaret. Utgångspunkten i utredningens direktiv är att arbetet med ett psykologiskt försvar är av stor vikt och behöver förstärkas.