Bläddra

En ny mervärdesskattelag. SOU 2020:31 (Del 1 & 2) : Betänkande från Utredningen om en strukturell översyn av mervärdesskattelagstiftningen (Fi 2016:6)

Kategorier: Juridik Mervärdesskatt och tullavgifter Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Köp här

En ny mervärdesskattelag. SOU 2020:31 (Del 1 & 2) : Betänkande från Utredningen om en strukturell översyn av mervärdesskattelagstiftningen (Fi 2016:6)

Kategorier: Juridik Mervärdesskatt och tullavgifter Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Köp här

Översynen ska syfta till att förbättra mervärdesskattelagstiftningen genom att den får en tydligare struktur och blir mer överskådlig samt språkligt moderniserad.