Bläddra

En översyn av årsredovisningslagarna. SOU 2015:8 : Slutbetänkande från Redovisningsutredningen

Kategorier: Finansrätt Juridik Redovisningsrätt Särskilda rättsområden
Köp här

En översyn av årsredovisningslagarna. SOU 2015:8 : Slutbetänkande från Redovisningsutredningen

Kategorier: Finansrätt Juridik Redovisningsrätt Särskilda rättsområden
Köp här
Lämnar förslag till de lagbestämmelser som krävs för att genomföra Europaparlamentets och Rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag.Utredningen har även haft i uppdrag att utreda vissa andra frågor kring den svenska redovisningslagstiftningen.