Bläddra

En pedagogisk idé : ett hållbart arbetssätt i framtidens förskola

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Köp här

En pedagogisk idé : ett hållbart arbetssätt i framtidens förskola

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Köp här
En pedagogisk idé. Ett hållbart arbetssätt i framtidens förskola beskriver författarnas sätt att organisera utbildningen i förskolan. Boken presenterar den pedagogiska idé som utvecklats i syfte att stödja pedagogernas förutsättningar att med fokus på styr-dokument och uppdrag driva undervisning i målstyrda processer. Arbetssättet har bidragit till ökad delaktighet för barnen och minskad upplevd stress hos pedagogerna. Med stöd i Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori presenteras en röd tråd genom byggstenarna i den pedagogiska idén, från ett globalt perspektiv till det praktiska arbetet med det enskilda barnet samt dess rätt till utbildning, individuell progression och utveckling. En pedagogisk idé. Ett hållbart arbetssätt i framtidens förskola vänder sig till alla som är berörda och intresserade av organisation och utvecklingsarbete inom förskolan samt resten av skolväsendet, såväl kommunala som fristående utbildningar. Boken är lämplig för blivande och aktiva rektorer, specialpedagoger, legitimerade förskollärare, barnskötare och övrig personal.