Bläddra

En uppgift i veckan C

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Köp här

En uppgift i veckan C

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Köp här
Vardagsmatte med läsförståelse
Serien består av häften som presenterar elevnära texter med vardagsmatematiken i fokus. Varje uppslag är ett tema och till varje tema finns läsförståelseövningar och matematiska uppgifter på två nivåer.

Läs mer
I En uppgift i veckan lägger eleverna en stabil grund för att fatta beslut i vardagslivets alla valsituationer. Här tränas de matematiska moment som är viktiga i affären, på idrottstävlingen eller i planeringen av elevens eget rum.

Eleverna får först bekanta sig med ett tema som är naturligt att möta för sin ålder. Därefter följer matematiska problem som hör till varje tema, allt på ett uppslag (två sidor). Tack vare häftenas genomtänkta struktur kan eleverna när som helst ta itu med ett nytt tema, via ett arbetsschema eller helt självständigt.
Varje häfte innehåller 22 teman.
Häftena rekommenderas för eleverna i åk 3-5.
Eleverna skriver i häftena.