Bläddra

Enkla jobb och kunskaper i svenska – nycklar till integration?

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Social Integration & assimilation Sociala och etiska frågor Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Köp här

Enkla jobb och kunskaper i svenska – nycklar till integration?

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Social Integration & assimilation Sociala och etiska frågor Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Köp här

Flyktinginvandrare och deras anhöriga har under lång tid haft svårt att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. I integrationsdebatten framförs ofta behovet av fler enkla jobb och goda kunskaper i svenska språket. Är detta nycklarna till en lyckad integration?  

I rapporten undersöker nationalekonomerna Simon Ek, Mats Hammarstedt och Per Skedinger om erfarenheter från jobb med låga kvalifikationskrav och färdigheter i svenska förbättrar arbetsmarknadsutsikterna för personer med flyktingbakgrund. Rapporten bygger påett omfattande datamaterial där individer följs under lång tid och ett fältexperiment där fiktiva flyktingar har sökt jobb med låga kvalifikationskrav.  

Simon Ek är doktorand i nationalekonomi vid Uppsala universitet och affilierad till Institutet för Näringslivsforskning (IFN) i Stockholm. Mats Hammarstedt är professor i nationalekonomi vid Linnéuniversitetet i Växjö och affilierad till Institutet för Näringslivsforskning (IFN) i Stockholm. Per Skedinger är forskare vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN) i Stockholm och adjungerad professor i nationalekonomi vid Linnéuniversitetet i Växjö. 

Rapporten ingår i SNS forskningsprojekt Lärdomar om integration.