Bläddra

Entreprenöriellt förhållningssätt i förskolan

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor

Entreprenöriellt förhållningssätt i förskolan

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Köp här
Det här är en bok som på ett unikt sätt belyser det entreprenöriella förhållningssättet i förskolan från olika perspektiv: barnens, förskollärarnas, rektorernas, utvecklingspedagogernas och förvaltningens. I Centrum står ett förhållningssätt och en människosyn som visar på individens egen kraft - samtidigt som gruppen lyfts fram som en styrka. Författarna beskriver konkret och inspirerande hur de arbetar för att göra förskolan till en demokratisk mötesplats fylld av engagemang och glädje.

Läs mer
Förskollärarnas del utgår från arbetet med barnen, och är uppbyggd kring berättelser ur förskolans praktik medan utvecklingspedagogerna beskriver hur de arbetar med utveckling genom reflektionskultur och kollegialt lärande. I delen om ledarskap beskriver rektorer och förvaltningschef hur de som ledare skapar förutsättningar för pedagogerna att vara entreprenöriella. Här varvas exempel från författarnas vardag med forskning och egna insikter. I slutet av boken knyts praktik och teori samman genom professor Karin Berglunds reflektioner om entreprenörskap i förskolan.
Boken riktar sig till blivande och yrkesverksamma förskollärare och rektorer, men är intressant för alla som intresserar sig för entreprenöriellt utvecklingsarbete i förskolan.

Om författarna
Bokens författare är alla verksamma inom förskolans värld och består av förskollärarna Linda Edman Stämneryd och Maria Sterner, utvecklingspedagogerna Erika Wallin, Pernilla Thor och Jenny Eriksson, rektorerna Lisa Karlén och Maria Wegemark Westerlund samt tidigare utbildningschef Susanne Svedberg.