Bläddra

Epilepsi i arbetslivet : en vägledning

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Kontor och arbetsplatser Medicin och omvårdnad Neurologi och klinisk neurofysiologi

Epilepsi i arbetslivet : en vägledning

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Kontor och arbetsplatser Medicin och omvårdnad Neurologi och klinisk neurofysiologi
Köp här
Epilepsi kan ge upphov till komplexa frågor om arbetsmiljö, sjukskrivning och rehabilitering. Bristande förståelse för epilepsi som en dold funktionsnedsättning kan medföra orimliga krav i arbetslivet. Omvänt kan felaktiga uppfattningar om epilepsi orsaka omotiverade hinder. I denna bok ges kunskap och praktisk vägledning om epilepsi ur ett arbetslivsperspektiv. I kortfattade avsnitt presenteras aktuell kunskap och olika aktörers roller. Vägledning ges avseende sjukskrivning, samsjuklighet, arbetsförmågebedömning, rehabilitering och arbetsmiljö - såväl fysisk som psykosocial. Särskilda yrken beskrivs också, som yrkeschaufförer, piloter och sjömän. Boken beskriver också epilepsi i arbetslivet på samhällsnivå. Fakta om sysselsättningsgrad och sjuktal vid epilepsi presenteras, liksom aktuella forskningsresultat om arbetets betydelse för livskvalitet vid epilepsi. Vidare beskrivs vanliga hinder som personer med epilepsi rapporterat från arbetslivet. Målgrupper är studerande eller yrkesverksamma som möter personer med epilepsi inom sjukvården, företagshälsovård eller privat rehabilitering. Boken riktar sig också till arbetsgivare och andra med ansvar för sjukskrivna medarbetares återgång i arbete, samt andra aktörer som behöver kunskap om epilepsi. Till Epilepsi i arbetslivet hör ett digitalt material som kan användas i föreläsnings- och undervisningssammanhang. Materialet hittar du på bokens webbsida, studentlitteratur.se/40511.