Bläddra

av: Daniel Nilsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Fotografi Konst Kontor och arbetsplatser
Hemmakontor är ett tidsdokument som med värme och humor skildrar en av de mest dramatiska perioderna i modern tid. Det är också en fotografisk skildring av människans uppfinningsrikedom. När världen i mars 2020 drabbades av en pandemi var det få som förstod vidden av vad denna skulle föra med sig. Kontor stängde ner…
Köp här

Isbn: 9789178435517

Utgivningsår: 20210826

Utgivare: Bokförlaget Arena

Mediatyp: BB

av: Nicola Silberleitner, Anneli Farnsworth von Cederwald, Patricia Robinson

Kategorier: Arbetssätt och arbetsrutiner Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Hälso- och sjukvård Kontor och arbetsplatser Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt
I en integrerad primärvård sammanförs samtliga yrkesgrup­pers kunskaper för att tillsammans främja patienternas hälsa och livskvalitet. All vårdpersonal samverkar utifrån en gemen­sam primärvårdskultur. Fokus är samstämda insatser som stöd­jer beteendeförändringar inriktade på dagens folkhälsoproblem. Syftet är att ge…
Köp här

Isbn: 9789127827349

Utgivningsår: 20210118

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Tomas Lundmark

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Humor Kontor och arbetsplatser Livsstil, hobby och fritid
Läs om kollegan som luktar illa, om firmafestens baksida eller om fjäskeriets fördel. Läs om lönens förgänglighet och om chefen som gjorde revolution. Kommer du att känna igen dig från ditt jobb? Förmodligen! Vi tillbringar nästan en tredjedel av vår vakna tid på jobbet och följakt­ligen händer det även en hel del…
Köp här

Isbn: 9789188965035

Utgivningsår: 20190930

Utgivare: Ord&visor förlag

Mediatyp: BB

av: Anna Forsberg, Anna Sundin

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Kontor och arbetsplatser Kontorsarbete och administration Management och företagsledning Management: personal Management: särskilda områden
LÖNEHANDBOKEN är en heltäckande handbok för dig som arbetar med löne- och personaladministration. Mängder av arbetsmoment illustreras i utförliga exempel. I Lönehandboken hittar du väsentliga regler och praktiska anvisningar för alla vanligt förekommande arbetsuppgifter inom löne- och personaladministration. Du får…
Köp här

Isbn: 9789176951989

Utgivningsår: 20200228

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Johan Zelano

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Kontor och arbetsplatser Medicin och omvårdnad Neurologi och klinisk neurofysiologi
Epilepsi kan ge upphov till komplexa frågor om arbetsmiljö, sjukskrivning och rehabilitering. Bristande förståelse för epilepsi som en dold funktionsnedsättning kan medföra orimliga krav i arbetslivet. Omvänt kan felaktiga uppfattningar om epilepsi orsaka omotiverade hinder. I denna bok ges kunskap och praktisk…
Köp här

Isbn: 9789144134321

Utgivningsår: 20200407

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Ali Alabdallah

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Etnicitet Etniska minoriteter och mångkultur Företagsekonomi och management Kontor och arbetsplatser Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Många arbetsgivare känner sig rädda och osäkra inför att anställa medarbetare med en annan etnisk bakgrund: Hur kan jag ta tillvara på hens tidigare kompetens och utbildning? Hur ska jag introducera medarbetaren när hen kanske inte kan språket? Hur får jag medarbetaren att känna sig inkluderad? Det är lätt att fastna i…
Köp här

Isbn: 9789172512405

Utgivningsår: 20210407

Utgivare: Komlitt

Mediatyp: BC

av: Johanna Ericson

Kategorier: Arbetssätt och arbetsrutiner Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Kontor och arbetsplatser
ATT REFLEKTERA ÄR ATT SKAPA EGET MERVÄRDE Mervärdesböckerna är till för dig som varje dag vill utvecklas i jobbet. Böckerna ger dig möjlighet att enkelt reflektera över dig själv och dina beteenden på jobbet: Vilka konsekvenser har ditt sätt att återkoppla? Hur bemöter du medarbetare eller kunder? Vi tror att det…
Köp här

Isbn: 9789176095911

Utgivningsår: 20150209

Utgivare: Edsborg Wordings

Mediatyp: BC

av: Gwyneth Olofsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Globalisering Kontor och arbetsplatser Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap
Konsulten i interkulturell kommunikation, Gwyneth Olofsson, har under femton års tid skrivit artiklar under titeln Global kultur för interntidningen på ett av Sveriges största och mest framgångsrika globala företag. Artiklarna översattes till elva språk och gavs ut över hela världen i en upplaga på cirka 90000.…
Köp här

Isbn: 9789163780837

Utgivningsår: 20150420

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av: Johanna Ericson

Kategorier: Arbetssätt och arbetsrutiner Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Kontor och arbetsplatser
ATT REFLEKTERA ÄR ATT SKAPA EGET MERVÄRDE Mervärdesböckerna är till för dig som varje dag vill utvecklas i jobbet. Böckerna ger dig möjlighet att enkelt reflektera över dig själv och dina beteenden på jobbet: Vilka konsekvenser har ditt sätt att återkoppla? Hur bemöter du medarbetare eller kunder? Vi tror att det…
Köp här

Isbn: 9789176096208

Utgivningsår: 20150209

Utgivare: Edsborg Wordings

Mediatyp: BC

Kategorier: Arbetssätt och arbetsrutiner Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Kontor och arbetsplatser
HAR UTGÅTT – GÅR INTE ATT BESTÄLLA. Mismatch råder på arbetsmarknaden! Matchningen mellan arbetssökande och arbetsgivarnas efterfrågan på arbetskraft har försämrats de senaste årtiondena.Denna slutsats dras i denna forskningsöversikt. Endast ungefär hälften av alla anställda i Sverige var korrekt matchade med…
Köp här

Isbn: 9789138238363

Utgivningsår: 20121210

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Johanna Ericson

Kategorier: Arbetssätt och arbetsrutiner Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Kontor och arbetsplatser
ATT REFLEKTERA ÄR ATT SKAPA EGET MERVÄRDE Mervärdesböckerna är till för dig som varje dag vill utvecklas i jobbet. Böckerna ger dig möjlighet att enkelt reflektera över dig själv och dina beteenden på jobbet: Vilka konsekvenser har ditt sätt att återkoppla? Hur bemöter du medarbetare eller kunder? Vi tror att det…
Köp här

Isbn: 9789176096215

Utgivningsår: 20150209

Utgivare: Edsborg Wordings

Mediatyp: BC

av: Linda Weidenstedt, Jonas Grafström, Charlotta Stern, Susanna Allstrin, Linda Weidenstedt, Charlotta Stern, Jonas Grafström, Susanna Allstrin

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Kontor och arbetsplatser Kontorsarbete och administration Samhälle och samhällsvetenskap
I och med att Covid-19-pandemin tvingade många anställda att skifta arbetsplatsen från kontoret till hemmet, tycks stigmat kring distansarbete, och framför allt hemarbete, ha minskat. Med ett möjligt slut av pandemin i sikte är frågan hur (kontors-)arbetslivet kommer att se ut framöver: Vad behöver man tänka på när man…
Köp här

Isbn: 9789180208239

Utgivningsår: 20211028

Utgivare: Ratio

Mediatyp: BC

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Kontor och arbetsplatser Kontorsledning och kontorschefer
Innehåller kontoplanen från Redovisningshandboken 2011, dels på svenska, dels översatt till tyska och engelska. Många företag med engelska eller tyska som koncernspråk, eller som av andra skäl har behov av olika språkversioner av kontoplanen, har i denna kontoplan ett effektivt hjälpmedel för det dagliga…
Köp här

Isbn: 9789139111962

Utgivningsår: 20110325

Utgivare: Norstedts Juridiks

Mediatyp: BE

av: Bo Krister Ljungberg

Kategorier: Arbetspsykologi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Filosofi och religion Företagsekonomi och management Kontor och arbetsplatser Psykologi Religion och tro Religion: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
(ur baksidestexten) Det finns inget större tema i Bibeln ur mänskligt perspektiv än syndernas förlåtelse. Det är något som endast Gud kan ge. Samtidigt är Jesus mycket tydlig med att om vi inte också förlåter, uteblir Guds förlåtelse för oss. Är det verkligen så allvarligt? Hur gör man då när man förlåter? Och hur…
Köp här

Isbn: 9789198237603

Utgivningsår: 20150525

Utgivare: Discursia Förlag

Mediatyp: BC

av: Anna Forsberg, Anna Sundin

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Kontor och arbetsplatser Kontorsarbete och administration Management och företagsledning Management: personal Management: särskilda områden
LÖNEHANDBOKEN är en heltäckande handbok för dig som arbetar med löne- och personaladministration. Mängder av arbetsmoment illustreras i utförliga exempel. I Lönehandboken hittar du väsentliga regler och praktiska anvisningar för alla vanligt förekommande arbetsuppgifter inom löne- och personaladministration. Du får…
Köp här

Isbn: 9789176952597

Utgivningsår: 20220201

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Pål Carlsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Kontor och arbetsplatser
Mallar & dokument – de 100 viktigaste mallarna med fri nedladdning MALLAR & DOKUMENT är en oumbärlig hjälp för dig som upprättar dokument av olika slag. Boken har sålts i närmare 40 000 exemplar. MALLAR & DOKUMENT innehåller de 100 viktigaste dokumentmallarna. Varje dokument beskrivs i ett eget…
Köp här

Isbn: 9789170276675

Utgivningsår: 20100920

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Marius Alexander Forselius, Pixabay.com, Marius Alexander Forselius

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Arbetsmarknadsrelationer och arbetarskydd Autism och Aspergers syndrom Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Fattigdom och arbetslöshet Företagsekonomi och management Industrier och branscher Kontor och arbetsplatser Medicin och omvårdnad Neurologi och klinisk neurofysiologi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Självbiografi: allmänt Sociala och etiska frågor
En livsfarlig trend sprider sig på arbetsmarknaden. Folk som åker utanpå "tågen", i hög fart och tvingas hoppa mellan jobberbjudanden, och ett enda snedsteg leder till katastrof både ekonomiskt och socialt. Arbetsmarknaden för personer med autism, asperger och ADHD kan vara mycket tuff. I den här boken…
Köp här

Isbn: 9789177731023

Utgivningsår: 20170424

Utgivare: Alexander Forselius

Mediatyp: BB

av: Line Eldring, Elin Ørjasæter

Kategorier: Arbetsmarknadsrelationer och arbetarskydd Arbetssätt och arbetsrutiner Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Industrier och branscher Kontor och arbetsplatser
Andelen arbeidstakere uten fast jobb vokser i den vestlige verden. Dette er mennesker som har korttidskontrakter eller nulltimerskontrakter, det er innleide, ringevikarer, frilansere og selvstendig næringsdrivende. Internasjonalt diskuteres det om disse løsarbeiderne, som har fått betegnelsen prekariatet, utgjør en ny…
Köp här

Isbn: 9788202723903

Utgivningsår: 20220425

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC

av: David Graeber

Kategorier: Arbetssätt och arbetsrutiner Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Kontor och arbetsplatser
Byråkrati uppfattas ofta som synonymt med krångel. Och att byråkrati verkligen kan innebära krångel fick antropologen och aktivisten David Graeber erfara när hans mor blev svårt sjuk och han behövde en fullmakt för att kunna ta hand om hennes ekonomi. Men det var inte någon myndighet som svarade för det kafkaartade…
Köp här

Isbn: 9789171734716

Utgivningsår: 20160130

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BB

av: Henrik Persson Grubb

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Kontor och arbetsplatser Kontorsarbete och administration
Visste du att en normal svensk företagare lägger ner 44 timmar i månaden på administration? Den här boken lär dig att skära ner den tiden till mindre än hälften, så du kan lägga ner mer tid på det du egentligen vill göra. Du får helt enkelt verktygen som hjälper dig att lägga mer tid på företaget och mindre tid på…
Köp här

Isbn: 9789186909635

Utgivningsår: 20170123

Utgivare: Bokförlaget Redaktionen i Sthlm

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173336284

Utgivningsår: 20140224

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

Kategorier: Arbetssätt och arbetsrutiner Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Kontor och arbetsplatser
Med hjälp av modern informationsteknik har distansarbete blivit en arbetsform att räkna med. Den här boken är en vägvisare för alla som berörs. Boken hanterar distansarbetets för- och nackdelar, de regler och avtal som gäller samt vilka verktyg som används. Här finns också tips och råd kring arbetsmiljö och ledarskap…
Köp här

Isbn: 9789173650816

Utgivningsår: 20091106

Utgivare: Prevent

Mediatyp: BC

av: Fredrik Hillvesson

Kategorier: Arbetssätt och arbetsrutiner Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Kontor och arbetsplatser
Vill du lära dig hemligheterna med att bli mer effektiv och få fler saker ur händerna? Drömmer du om att kunna njuta mer och stressa mindre? Har du funderat på varför vissa människor alltid hinner mer än andra? En sak är säker: nyckeln till att bli mer effektiv handlar inte om att jobba hårdare. Hemligheten ligger i…
Köp här

Isbn: 9789197612623

Utgivningsår: 20130701

Utgivare: Beyond Belief Stockholm

Mediatyp: BC

av: Johanna Ericson

Kategorier: Arbetssätt och arbetsrutiner Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Kontor och arbetsplatser
ATT REFLEKTERA ÄR ATT SKAPA EGET MERVÄRDE Mervärdesböckerna är till för dig som varje dag vill utvecklas i jobbet. Böckerna ger dig möjlighet att enkelt reflektera över dig själv och dina beteenden på jobbet: Vilka konsekvenser har ditt sätt att återkoppla? Hur bemöter du medarbetare eller kunder? Vi tror att det…
Köp här

Isbn: 9789176096222

Utgivningsår: 20150209

Utgivare: Edsborg Wordings

Mediatyp: BC

av: Lena Lid Falkman, Tomas Lid Falkman

Kategorier: Arbetssätt och arbetsrutiner Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Kontor och arbetsplatser
Tycker du att möten är ett hinder i ditt arbete? Tänk om – att mötas är ett sätt att arbeta! Och tänk virtuellt – resfria, smarta möten som förenklar din vardag samt sparar tid och pengar. Detta är den första boken på svenska om virtuella möten. Den ger konkret handledning kring hur man planerar, inför och genomför…
Köp här

Isbn: 9789147096503

Utgivningsår: 20140729

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB

av: Johanna Ericson

Kategorier: Arbetssätt och arbetsrutiner Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Kontor och arbetsplatser
ATT REFLEKTERA ÄR ATT SKAPA EGET MERVÄRDE Mervärdesböckerna är till för dig som varje dag vill utvecklas i jobbet. Böckerna ger dig möjlighet att enkelt reflektera över dig själv och dina beteenden på jobbet: Vilka konsekvenser har ditt sätt att återkoppla? Hur bemöter du medarbetare eller kunder? Vi tror att det…
Köp här

Isbn: 9789176096239

Utgivningsår: 20150209

Utgivare: Edsborg Wordings

Mediatyp: BC

av: Ulrik Brännberg

Kategorier: Arbetssätt och arbetsrutiner Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Kontor och arbetsplatser
Har du ibland undrat varför vissa verkar ha ständig tur i sin karriär och tycks klara sig i alla väder – trots att de varken har högre kompetens eller bättre resultat än andra? Önskar kanske också du att bli mera tursam? Har du ibland oroat dig för att du är i fel ålder, att förändringstempot är så högt och att…
Köp här

Isbn: 9789163390463

Utgivningsår: 20111001

Utgivare: Ulrik Brännberg

Mediatyp: BC