Bläddra

Etiskt ledarskap : didaktik i förskola och skola

Kategorier: Lärare Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation

Etiskt ledarskap : didaktik i förskola och skola

Kategorier: Lärare Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation
Köp här
Den moraliska dimensionen är alltid närvarande när man undervisar barn och elever, men den är ofta outtalad och hör till den tysta förtrogenhetskunskapen. Hur kan lärarens etiska ledarskap identifieras, verbaliseras och utvecklas? I Etiskt ledarskap – didaktik i förskola och skola synliggörs det komplexa och många gånger svårfångade etiska området. Författaren beskriver och diskuterar hur ett etiskt ledarskap kan utvecklas i undervisningen med hjälp av det didaktiska verktyget Didetik. Boken vänder sig främst till studenter som läser till förskollärare, grundlärare eller ämneslärare och kan även fungera som ett diskussionsunderlag för verksamma lärare.