Bläddra

Ett händelserikt arbetsliv : en fd personalchefs tips och råd om personalarbete och arbetsmiljö

Kategorier: Arbetsmarknadsrelationer och arbetarskydd Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Hälso- och säkerhetsfrågor Industrier och branscher Management och företagsledning Management: personal Management: särskilda områden
Köp här

Ett händelserikt arbetsliv : en fd personalchefs tips och råd om personalarbete och arbetsmiljö

Kategorier: Arbetsmarknadsrelationer och arbetarskydd Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Hälso- och säkerhetsfrågor Industrier och branscher Management och företagsledning Management: personal Management: särskilda områden
Köp här
Händelser i arbetsliv, särskilt oförutsedda -hur hanterar vi dem? Vad gör du som ansvarig om någon i personalen är berusad på jobbet eller har missbruksproblem eller när en olycka händer i verkstaden. Händelserna utspelar sig i kommun, stat och näringsliv och är dokumentärt skildrade under ett långt arbetsliv. Arbetsmiljön och går som en röd tråd genom boken.

Boken riktar sig till alla i arbetslivet främst ledare och personalansvariga och kan användas i olika personalutbildningar. Den är inte vetenskaplig men trevlig som referenslitteratur. Boken är indelad i kapitel och kan med fördel läsas kapitelvis. Även tips på olika personalproblem tas upp.