Bläddra

Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen : betänkande från Uppgiftslämnarutredningen SOU 2013:80

Kategorier: Finansrätt Juridik Redovisningsrätt Särskilda rättsområden
Köp här

Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen : betänkande från Uppgiftslämnarutredningen SOU 2013:80

Kategorier: Finansrätt Juridik Redovisningsrätt Särskilda rättsområden
Köp här
Presenterar förslag som innebär att uppgifter som lämnas från företagen till statliga myndigheter som regel endast ska behöva lämnas en gång och till ett ställe. De uppgifter som avses är sådana där själva uppgiftslämnandet har sin grund i lag, förordning eller myndighetsföreskrift.

Redovisar bl.a. annat de rättsliga och tekniska förutsättningarna för att skapa ett system där uppgifter kan användas av flera myndigheter och som leder till informationsutbyte mellan myndigheterna. Bolagsverkets rapport "Förslag till minskat uppgiftslämnande för företag" (AD 62-1047/2008)om hur företagens uppgiftslämnande till statliga myndigheter skulle kunna minska ska ligga till grund för arbetet.