Bläddra

Ett moderniserat medinflytande för totalförsvarspliktiga. Ds 2017:50

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Militär och försvarslagstiftning Särskilda rättsområden
Köp här

Ett moderniserat medinflytande för totalförsvarspliktiga. Ds 2017:50

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Militär och försvarslagstiftning Särskilda rättsområden
Köp här
En översyn av förordningen (1995:808) om medinflytande för totalförsvarspliktiga, som genom återupptagandet av värnplikten återigen kommer att bli tillämplig. I Ds:n redovisas bakgrunden till den nuvarande medinflytandeförordningen och hur bestämmelserna ser ut i dag. Därefter diskuteras hur ett moderniserat medinflytande bör utformas. För att åstadkomma ett ändamålsenligt system, tillämpligt oberoende av förändringar av antalet totalförsvarspliktiga, föreslås en ny förordning. De totalförsvarspliktiga ska kunna utöva medinflytande i syfte att utveckla verksamheten i enlighet med utbildningens mål och i syfte att i övrigt främja goda utbildningsförhållanden.

Köp Ds:n och ta del av analys och förslag!