Bläddra

Ett steg vidare – nya regler och åtgärder för att främja vidareutnyttjande av handlingar : betänkande från PSI-utredningen. SOU 2014:10

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning
Köp här

Ett steg vidare – nya regler och åtgärder för att främja vidareutnyttjande av handlingar : betänkande från PSI-utredningen. SOU 2014:10

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning
Köp här
HAR UTGÅTT - KAN INTE KÖPAS.

Föreslår de ändringar i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (PSI-lagen som krävs för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/37/EU av den 26 juni 2013 om ändring av direktiv 2003/98/EG om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (PSI-direktivet).

Analyserar och föreslår övriga åtgärder som kan bidra till att främja ett ökat vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Syftet med att öka vidareutnyttjandet är att det kan bidra till ekonomisk tillväxt, ökad öppenhet och bättre service till medborgarna. Enligt olika beräkningar handlar det om stora värden för samhället.