Bläddra

Evangeliet och manifestet : den femte boken om de frihetliga

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Social och politisk filosofi
Köp här

Evangeliet och manifestet : den femte boken om de frihetliga

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Social och politisk filosofi
Köp här
Efter djupgående meningsskiljaktigheter bryter 1846 den tyske arbetaragitatorn Wilhelm Weitling med Karl Marx. Kanske är det ett vägskäl i historien? Med avstamp i tiden kring Kommunistiska manifestets f­ödelse följer Erik Lundberg den underström av radikalt politiskt tänkande som har sin grund i den ursprungliga kristendomens dröm om egendoms­gemenskap och en mänsklighet i jämlik fredlig samverkan en tradition som löper såväl bakåt som framåt i tiden och som opponerat sig mot marxismens vetenskapliga anspråk. Kan det vara så att evangeliets inneboende sprängkraft i vår tid manifesterats i de omvälvande händelserna efter 1989, med Lech Walesa och de pol­ska hamnarbetarnas solidaritetsstrejker, Berlin­murens fall och statssocial­ismens kollaps? I Erik Lundbergs sedvanligt personliga ton målas tidens händelser och personer upp. Vi möter, förutom Wilhelm Weitling, radikala tänkare och aktivister som Gustav Landauer, Michail Bakunin, Louis Auguste Blanqui, Simone Weil, Walter Benjamin och många fler. "Evangeliet och manifestet" ingår i förlagets serie Svart sten.