Bläddra

av:Svante Nordin

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Social och politisk filosofi Statsvetenskap och politisk teori
Det politiska tänkandets historia berättar om de politiska idéernas utveckling i Västerlandet från Platon till våra dagar. En skildring av den politiska filosofins pånyttfödelse i vår egen tid, med tänkare som Arendt, Strauss, Rawls, Nozick och ”the communitarians”, för framställningen till omedelbar nutid. Särskild…
Köp här

Isbn: 9789144088235

Utgivningsår:20130116

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Mats Börjesson, Alf Rehn

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Samhälle och samhällsvetenskap Social och politisk filosofi Sociologi Sociologi och antropologi
Makt angår oss alla. Vi hittar det i vardagen och i forskares teorier, i våra algoritmer och i våra folkrörelser – svårt att ta på men alltid lika relevant. I den andra uppdaterade upplagan lyfter författarna upp nya exempel och utvidgar analysen av nutida fenomen vad gäller makt, från nya sätt att organisera sig till…
Köp här

Isbn: 9789147087464

Utgivningsår:20090115

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Niccolò Machiavelli

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Social och politisk filosofi
En av världslitteraturens stora klassiker om maktens villkor När Niccolò Machiavelli i början av 1500-talet skrev sitt mest berömda verk förnyade han radikalt en ärevördig medeltida genre: »furstespegeln«. I stället för att som brukligt glorifiera regentens roll, i moralens och dygdernas tecken, skrev Machiavelli utan…
Köp här

Isbn: 9789177818168

Utgivningsår:20190415

Utgivare: Modernista

Mediatyp: BB

av:J. Mikael Olsson

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och samhällsvetenskap Social och politisk filosofi Socialism och vänsterideologier
Vänsterpolitik förknippas till exempel med kamp mot ekonomisk ojämlikhet, sexism, diskriminering, utnyttjande av arbetare och inhumana straff. I denna bok utgår författaren från en sådan vedertagen uppfattning vad "vänster" betyder i politiken och försvarar dessa typiska hållningar på ett lättbegripligt språk…
Köp här

Isbn: 9789198670493

Utgivningsår:20220403

Utgivare: Café 60 Media

Mediatyp: BC

av:Homi Bhabha, Avtar Brah, Frantz Fanon, Edward Said, mfl

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Social och politisk filosofi
Köp här

Isbn: 9789186474362

Utgivningsår:20010601

Utgivare: Federativs förlag

Mediatyp: BC

av:Karl Marx

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Marxism och kommunism Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och samhällsvetenskap Social och politisk filosofi
Boken innehåller följande texter: Förslag till skilsmässolag. Brev till Arnold Ruge. Om judefrågan. Utdrag ur De ekonomisk-filosofiska manuskripten. Teser om Feuerbach. Utdrag ur Den tyska filosofin. Utdrag ur Kommunistiska manifestet. ”Urvalet tar inte bara upp de mest lysande sidorna i ungdomsskrifterna; här…
Köp här

Isbn: 9789171730251

Utgivningsår:19950101

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173271127

Utgivningsår:20090930

Utgivare: H:ström Text & Kultur

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789150405019

Utgivningsår:19780101

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BB

av:Georges Bataille

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Social och politisk filosofi
1935 grundade filosofen Georges Bataille och surrealistledaren André Breton den revolutionära antifascistiska organisationen Motattack. I organisationen ingick några av den franska avantgardemiljöns tongivande konstnärer och intellektuella, däribland Claude Cahun, Pierre Klossowski och Dora Maar. Under sin korta…
Köp här

Isbn: 9789198690811

Utgivningsår:20220407

Utgivare: 1|21 Press

Mediatyp: BC

av:Sven-Eric Liedman

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Social och politisk filosofi
År 1972 utkom en bok med titeln ”Från Platon till Lenin : de politiska idéernas historia” skriven av idéhistorikern Sven-Eric Liedman, sedermera känd professor och författare till uppmärksammade böcker som ”I skuggan av framtiden : modernitetens idéhistoria” (Augustvinnare 1997) och ”Ett…
Köp här

Isbn: 9789100107888

Utgivningsår:20050816

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: BB

av:Roddy Nilsson

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner Modern filosofi: från 1800 Social och politisk filosofi Strukturalism och poststrukturalism
Michel Foucault var en av 1900-talets mest inflytelserika samhällsteoretiker. Som tänkare arbetade han i skärningspunkten mellan olika vetenskapliga och kulturella traditioner, samtidigt som han ständigt ställde nya frågor kring vad det innebär att vara människa. Foucaults tänkande kring galenskap, makt, diskurs,…
Köp här

Isbn: 9789197657723

Utgivningsår:20080529

Utgivare: Ègalité

Mediatyp: BC

av:Richard Endörfer

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Filosofi Filosofi och religion Finanskriser Nationalekonomi Social och politisk filosofi
Financial crises are severely destructive events. The Global Financial Crisis of 2008 sent sovereign states into a spiral of political unrest and caused millions of people to lose their homes, their jobs, their life savings, their health, and in many cases even their lives. But financial crises are not unavoidable…
Köp här

Isbn: 9789179631215

Utgivningsår:20221201

Utgivare: Acta Universitatis Gothoburgensis

Mediatyp: BC

av:Leif V Erixell

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Social och politisk filosofi
Författaren gör i denna bok en kritisk analys av några av de idéströmningar som präglar mycket av dagens politik och samhällsdebatt såsom postmodern identitetspolitik, centralistiska principer för politisk maktutövning med ett minimalt folkligt och lokalt inflytande, ”deplattformering” och ett primitivt…
Köp här

Isbn: 9789198446838

Utgivningsår:20210210

Utgivare: Nordberghs förlag

Mediatyp: BC

av:Giorgio Agamben

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Samhälle och samhällsvetenskap Social och politisk filosofi
I Vilken punkt har vi nått? analyserar den italienske filosofen Giorgio ­Agamben de sociala och politiska effekterna av covid­krisen. I tjugofem pregnanta kapitel skärskådar han ­regeringarnas åtgärder och våra reaktioner på dem. Aldrig tidigare i historien, inte ens under fascismen och de två världskrigen, har…
Köp här

Isbn: 9789188729934

Utgivningsår:20210909

Utgivare: Karneval förlag

Mediatyp: BC

av:Sven-Eric Liedman

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Social och politisk filosofi
År 1972 utkom en bok med titeln ”Från Platon till Lenin: de politiska idéernas historia” skriven av idéhistorikern Sven-Eric Liedman, sedermera känd professor och författare till uppmärksammade böcker som ”I skuggan av framtiden: modernitetens idéhistoria” (Augustvinnare 1997) och ”Ett…
Köp här

Isbn: 9789100182885

Utgivningsår:20200804

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: BB

av:John Stuart Mill

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Liberalism och centerideologier Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och samhällsvetenskap Social och politisk filosofi
Ett glödande och vältaligt försvar för den individuella friheten, så långt den är förenlig med andras frihet. Bokens huvudsyfte är att ange de faror som följer i demokratins spår och visa hur man skall skydda sig mot dem. Mill definierar regeringsmaktens uppgifter och begränsningarna för dess maktområde. Han varar för…
Köp här

Isbn: 9789127121515

Utgivningsår:20090928

Utgivare: Natur & Kultur Allmänlitteratur

Mediatyp: BC

av:Bernt Gustavsson

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Social och politisk filosofi
Vad innebär det att leva ett gott liv? Vad är rättvisa? Vad är politisk sanning? Dessa frågor är kännetecknande för den politiska filosofin, med djupa rötter i den politiska ide historien. Det rätta brukar betecknas som en universell fråga, det gäller alla och överallt. Det goda framställs som partikulärt, som…
Köp här

Isbn: 9789189401075

Utgivningsår:20210910

Utgivare: Bokförlaget Korpen

Mediatyp: BC

av:Hannah Arendt

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Revolutioner och uppror Social och politisk filosofi
I ”Om revolutionen” analyserar filosofen Hannah Arendt ett fenomen som präglat den moderna tidens historia. Hon följer revolutionsidén från den amerikanska och den franska revolutionen via den ryska till Ungernupproret i sin egen samtid och utvecklar samtidigt en politisk teori som utmanar både den liberala…
Köp här

Isbn: 9789171736208

Utgivningsår:20210218

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av:Simone Weil

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Politik och statsskick Politiska partier Samhälle och samhällsvetenskap Social och politisk filosofi
Simone Weil (19091943) var en fransk tänkare, religiös mystiker och politisk a­kti­vist. Hon undervisade i filosofi, arbetade på fabriksgolvet och var aktiv i fackföreningsrörelsen. I spanska inbördeskriget anslöt hon sig till anarkisterna. När nazisterna ockuperade Frankrike flydde hon till USA för att kort därefter…
Köp här

Isbn: 9789173272056

Utgivningsår:20141017

Utgivare: H:ström Text & Kultur

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173270915

Utgivningsår:20090209

Utgivare: H:ström Text & Kultur

Mediatyp: BC

av:Åsa Wikforss, Mårten Wikforss

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Social och politisk filosofi Statsskick och politiska processer Statsskick: demokrati
Demokratin är det enda styrelseskick som lägger sitt öde i våra händer. I det ligger dess stora styrka men också dess stora sårbarhet. När desinformation och propaganda utnyttjar denna sårbarhet är det avgörande att vi är medvetna om demokratins stora värde. I Därför demokrati argumenterar Åsa Wikforss för kunskapens…
Köp här

Isbn: 9789188589781

Utgivningsår:20210609

Utgivare: Fri Tanke

Mediatyp: BB

av:Lena Andersson

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Liberalism och centerideologier Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och samhällsvetenskap Social och politisk filosofi
”Att vara liberal är att vara kluven”, brukar det sägas. Är det alltså för att ingen vet vad som är rätt och sant som vi bör vara fria enligt liberalismen? I så fall lever friheten farligt. I denna skrift argumenterar jag för motsatsen. Friheten kommer av att vi någorlunda väl kan tänka oss fram till vad…
Köp här

Isbn: 9789198166033

Utgivningsår:20190312

Utgivare: Liberal Debatt/Bertil Ohlin Förlag

Mediatyp: BC

av:Nina Björk

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer Filosofi Filosofi och religion Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Social och politisk filosofi
Nina Björk har i olika sammanhang skrivit utmanande om politik i tjugofem år. Inte sällan har hennes åsikter väckt starka reaktioner. Över tid går det att se att argumentationen har haft en kärna: hennes meningsmotståndare har hävdat att hon vill bestämma över andra och inskränka individers frihet. Hon själv menar å…
Köp här

Isbn: 9789146236801

Utgivningsår:20200907

Utgivare: Wahlström & Widstrand

Mediatyp: BB

av:Leif V Erixell

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Social och politisk filosofi
Om de internaliserade tankemönster hos den politiska överheten i Sverige som sänkt landet i en spiral av etnoreligiösa motsättningar, tung kriminalitet, energipolitiskt vansinne, bildningsfall, konstruerade mänskliga motsättningar, ett enormt skattetryck och ett outvecklat konstitutionellt system.
Köp här

Isbn: 9789198773217

Utgivningsår:20220607

Utgivare: Nordberghs förlag

Mediatyp: BC

av:Mats Börjesson, Alf Rehn

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Samhälle och samhällsvetenskap Social och politisk filosofi Sociologi Sociologi och antropologi
Makt angår oss alla. Vi hittar det i vardagen och i forskares teorier, i våra algoritmer och i våra folkrörelser – svårt att ta på men alltid lika relevant. I den andra uppdaterade upplagan lyfter författarna upp nya exempel och utvidgar analysen av nutida fenomen vad gäller makt, från nya sätt att organisera sig till…
Köp här

Isbn: 9789147144716

Utgivningsår:20221216

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Charles Eisenstein

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer Filosofi Filosofi och religion Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön Social och politisk filosofi
Vid en utarmad flodmynning som en gång var full av liv ifrågasätter Charles Eisenstein samhällets syn på problemlösning – vår impuls att identifiera enskilda orsaker och snabba, globala lösningar i stället för att gå på djupet i de komplicerade frågor som ligger till grund för de samhällskriser vi står inför.
 Vi…
Köp här

Isbn: 9789198347067

Utgivningsår:20200520

Utgivare: Vide förlag

Mediatyp: BC

av:Niccolò Machiavelli

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Social och politisk filosofi
Machiavellis mångbottnade och ständigt aktuella verk, Fursten, har aldrig upphört att fascinera och förbrylla. Här presenterar Machiavelli sina idéer om maktens mekanismer och om hur en stat ska styras. Han analyserar de krafter som får människor att underkasta sig makten och de medel fursten bör använda för att…
Köp här

Isbn: 9789127026902

Utgivningsår:20090206

Utgivare: Natur & Kultur Allmänlitteratur

Mediatyp: BB

av:Sven-Eric Liedman

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Biografi: allmänt Biografi: historia, politik och försvar Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Filosofi Filosofi och religion Marxism och kommunism Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och samhällsvetenskap Social och politisk filosofi
När Muren revs och Sovjet och dess imperium föll samman trodde många att Karl Marx därmed skulle förlora all aktualitet. Men så blev det inte. Tvärtom har han åter kommit i centrum i en tid av skenande kapitalism. Det är som kapitalismens främste kritiker han lever vidare, inte som den avlägsne anfadern till…
Köp här

Isbn: 9789100153175

Utgivningsår:20150911

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: BB

av:Hannah Arendt

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Social och politisk filosofi
Hannah Arendt var i högre grad än någon annan modern samhällstänkare upptagen av att förstå politikens mening och dess möjlighetsbetingelser i vår tids pluralistiska värld. Tillsammans med undersökningarna av totalitarismens ursprung och människans villkor är det hennes reflektioner kring det politiska som har säkrat…
Köp här

Isbn: 9789188203083

Utgivningsår:20170404

Utgivare: Tankekraft Förlag

Mediatyp: BC

av:Jason Brennan

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Social och politisk filosofi Statsskick och politiska processer Statsskick: demokrati Statsvetenskap och politisk teori
I Efter demokratin utvärderar Jason Brennan demokratins meriter. Mycket tycks tala för att demokratin inte tål hans granskning: demokratiskt beslutsfattande leder till sämre beslut. Och värre än så, vi blir sämre människor av att engagera oss politiskt.Jason Brennan har skrivit en lika provocerande som stimulerande…
Köp här

Isbn: 9789177030461

Utgivningsår:20170412

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av:Theodor W. Adorno

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Fascism och nazism Filosofi Filosofi och religion Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och samhällsvetenskap Social och politisk filosofi
Aspekter ved den nye høyreradikalismen er basert på en tale som Theodor W. Adorno holdt i 1967, og som ble utgitt for første gang av Suhrkamp forlag i 2019, sammen med et etterord av den tyske historikeren Volker Weiss. Adornos analyser fra 1967 er forbløffende aktuelle og gir samtidig et tidsbilde fra 1960-tallet. De…
Köp här

Isbn: 9788202673994

Utgivningsår:20201204

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC

av:Theodor W. Adorno

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Fascism och nazism Filosofi Filosofi och religion Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och samhällsvetenskap Social och politisk filosofi
Den 6 april 1967 gästar Theodor W Adorno Wiens universitet, på inbjudan av Österrikes socialistiska studentförbund, för att hålla föreläsningen ”Aspekte des neuen Rechtsradikalismus”. Mot bakgrund av det nynazistiska partiet NPD:s framgångar efter grundandet 1964 analyserar Adorno den nya högerradikalismen…
Köp här

Isbn: 9789189066328

Utgivningsår:20210406

Utgivare: Nirstedt/litteratur

Mediatyp: BB

av:Niccolò Machiavelli

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Social och politisk filosofi
Fursten utkom för första gången 1532, och skapade en debatt som pågår än idag. Machiavelli analyserar maktens mekanismer, blottlägger de krafter som får människor att underkasta sig och visar hur fursten ska hävda sin egen och statens makt. Det är en kompromisslös världsbild som framträder: målen helgar medlen, moralen…
Köp här

Isbn: 9789127183995

Utgivningsår:20230331

Utgivare: Natur & Kultur Allmänlitteratur

Mediatyp: BB

av:Erik Gustaf Geijer

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Liberalism och centerideologier Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och samhällsvetenskap Social och politisk filosofi
Geijers idéer mäter sig väl med giganter som David Hume, Adam Smith och Alexis de Tocqueville.Trots att Geijer under sin livstid uppmärksammades i stora delar av Europa, och hans verk översattes till flera språk, har en heltäckande studie för vår tid saknats tills nu.Freedom in Sweden är en introduktion till en av…
Köp här

Isbn: 9789177030621

Utgivningsår:20170815

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BB

av:T.H. Green

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Etik och moralfilosofi Filosofi Filosofi och religion Liberalism och centerideologier Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och samhällsvetenskap Social och politisk filosofi
T. H. Greens verk Politiska skyldigheter är ett av 1800-talets viktigaste verk inom brittisk politisk filosofi. Greens tänkande påverkade både filosofer och politiker som under 1800-talets slut och 1900-talets början utvecklade en ny form av liberalism som byggde på en uppfattning om statens roll för att främja…
Köp här

Isbn: 9789198670530

Utgivningsår:20211128

Utgivare: Café 60 Media

Mediatyp: BC

av:Rutger Bregman

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Samhälle och samhällsvetenskap Social och politisk filosofi Sociologi och antropologi
”Ingen överraskning om I grunden god blir den nya Sapiens för år 2020” The Guardian ”I grunden god fick mig att se mänskligheten på ett nytt sätt.”Yuval Noah Harari I grunden god handlar om en idé som är urgammal men som ofta glömts bort i samhällsdebatten. Idén har gott stöd i forskningen…
Utgått

Isbn: 9789127168701

Utgivningsår:20201106

Utgivare: Natur & Kultur Allmänlitteratur

Mediatyp: BB

av:John Stuart Mill

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Liberalism och centerideologier Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och samhällsvetenskap Social och politisk filosofi
Om friheten, utgiven 1859, anses av många vara liberalismens mest centrala verk och har haft oöverskådligt inflytande på det politiska tänkandet. Här diskuterar John Stuart Mill hur statens makt över individen bör begränsas i det demokratiska samhället och landar bland annat i den omdebatterade skadeprincipen, att…
Köp här

Isbn: 9789127184046

Utgivningsår:20230707

Utgivare: Natur & Kultur Allmänlitteratur

Mediatyp: BB

av:Paul Lafargue

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer Filosofi Filosofi och religion Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och samhällsvetenskap Social och politisk filosofi Socialism och vänsterideologier Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: arbete och arbetskraft
Paul Lafargues berömda pamflett Rätten till lättja (Le droit á la paresse) i nyöversättning av Marie Berthelius och med efterord av Sven-Eric Liedman. Paul Lafargue (1842-1911) var utbildad läkare men utövade nästan inte läkaryrket alls utan var främst verksam som politisk aktivist och socialistisk författare. Han var…
Köp här

Isbn: 9789177424727

Utgivningsår:20170811

Utgivare: Bakhåll

Mediatyp: BC