Bläddra

Evidensbaserad medicin

Kategorier: Diagnostiska metoder Klinisk medicin och internmedicin Medicin och omvårdnad Medicinska handböcker Medicinska handböcker och referensmaterial

Evidensbaserad medicin

Kategorier: Diagnostiska metoder Klinisk medicin och internmedicin Medicin och omvårdnad Medicinska handböcker Medicinska handböcker och referensmaterial
Köp här

Evidensbaserad medicin är både en teoretisk uppslagsbok och en praktisk handbok för hur man låter evidensbaserad medicin (EBM) genomsyra den kliniska vardagen. Den vänder sig till alla hälso- och sjukvårdsanställda med direkt patientkontakt som vill säkerställa att deras kliniska praxis är i linje med aktuell forsknings bästa evidens.

Evidensbaserad medicin belyser med patientfall och andra exempel från den kliniska vardagen hur man formulerar en frågeställning, söker i olika artikel- och litteraturdatabaser samt använder checklistor för att snabbt överblicka och beräkna de funna artiklarnas validitet och lämplighet.

Evidensbaserad medicin varvar omfattande och välavvägda teoretiska avsnitt med praktiska övningar. Den ger därmed en solid kunskapsgrund att stå på samt vana att tänka och arbeta evidens­baserat i den kliniska vardagen. Den avslutande ordlistan repeterar och sammanfattar viktiga statistiska och EBM-relaterade begrepp och fungerar som ett referensverk att återvända till.

Till Evidensbaserad medicin hör ett kliniskt användbart webbmaterial. Det består av digitala checklistor samt EBM-kalkylblad för snabb 
beräkning av de vanligaste statistiska begreppen.