Bläddra
Kategorier: Diagnostiska metoder Klinisk medicin och internmedicin Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Omvårdnad: forskning och teori
Omvårdnadsdiagnoser: Definitioner och klassifikation är en tydlig guide till omvårdnadsdiagnoser som granskats och godkänts av NANDA-I. Utgåvan 2015–2017 av den internationellt erkända taxonomin har noggrant uppdaterats och reviderats och ger nu mer språkligt enhetliga diagnoser. Var och en av de 235 diagnoserna som…
Köp här

Isbn: 9789144108407

Utgivningsår: 20150824

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Jörgen Nordenström, Gustaf Edgren

Kategorier: Diagnostiska metoder Klinisk medicin och internmedicin Medicin och omvårdnad Medicinska handböcker Medicinska handböcker och referensmaterial
DDenna femte upplaga av den svenska läroboken i EBM har omarbetats, utvidgats och uppdaterats. Boken leder läsaren, steg för steg, genom den process som utgår från en patients sjukhistoria via informationssökning och kritisk litteraturgranskning till en behandlingsrekommendation. Till hjälp i denna process har världens…
Köp här

Isbn: 9789188931368

Utgivningsår: 20190307

Utgivare: Nordic Medical Publications

Mediatyp: BC

av: Lars Fändriks

Kategorier: Diagnostiska metoder Klinisk medicin och internmedicin Medicin och omvårdnad
Magfysiologen Lars Fändriks tar i denna innehållsrika bok läsaren genom kända orsaker till magsymptom som refluxsjukdom, magsår, födoämnesintolerans, inflammatoriska tarmsjukdomar, förstoppning, gas i magtarmkanalen, tumörsjukdomar och läkemedelsbiverkningar. Han beskriver komplicerade och ännu delvis okända samband…
Köp här

Isbn: 9789197378857

Utgivningsår: 20060320

Utgivare: Bauer Bok

Mediatyp: BB

av: Carl Lamm, Fredrik Ahlfors

Kategorier: Diagnostiska metoder Klinisk medicin och internmedicin Lungmedicin Medicin och omvårdnad
NEW UPDATED EDITION 2016. HRCT – pattern recognition and differential diagnosis of lung disease presents an introduction to the field of High Resolution Computed Tomograhpy of the Lung. The book is based on an easy-to-use algorithm (flowchart) which can be used as a tool in the diagnosis of lung diseases. The algorithm…
Köp här

Isbn: 9789188125002

Utgivningsår: 20160314

Utgivare: Trombone, InterPress

Mediatyp: BC

av: Carl Lamm, Fredrik Ahlfors

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Diagnostiska metoder Klinisk medicin och internmedicin Lungmedicin Medicin och omvårdnad Medicinsk bildbehandling
HRCT – Mustererkennung und Differentialdiagnostik von Lungen erkrankungen gibt eine Einführung in die hochaufl ösende Computertomographie (HRCT) der Lunge. Das Buch basiert auf einem leicht anzuwendenden Algorithmus, welcher dem Leser die genaue Beschreibung von relevanten HRCT-Befunden sowie einen Überblick über alle…
Köp här

Isbn: 9789188125095

Utgivningsår: 20171231

Utgivare: Trombone, Interpress

Mediatyp: BC

av: Krister Jonés

Kategorier: Diagnostiska metoder Klinisk medicin och internmedicin Medicin och omvårdnad
Allmänmedicin – diagnostik och handläggning är den första boken som detaljerat utgår från patientens presentationssymtom så som de ter sig från allmänläkarens perspektiv. Genom att förmedla somatisk, diagnostisk erfarenhet av vardagliga symtombilder, just som dessa gestaltar sig på allmänläkarens mottagning, ger denna…
Köp här

Isbn: 9789147093823

Utgivningsår: 20120628

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Arne Melander

Kategorier: Diagnostiska metoder Klinisk medicin och internmedicin Medicin och omvårdnad
Läkemedel är i regel bra produkter; det är användningen som är problemet. Det här är en bok där vi samlat praktiskt användbar kunskap om hur läkemedel används i vanlig sjukvård, och om vad vi anser påverkar läkarnas och patienternas användning. Läkemedel är sjukvårdens vanligaste och viktigaste behandlingsform. Varje…
Köp här

Isbn: 9789144056258

Utgivningsår: 20090416

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Inger Bak Andersen, Peter Matzen, Malene Fabricius Jensen, Henrik Jørgensen, Jonna Skov Madsen, Ann M. Møller, Henrik Røgind, Thorkild Thorsen, Klaus Witt

Kategorier: Diagnostiska metoder Klinisk medicin och internmedicin Medicin och omvårdnad Medicinska handböcker Medicinska handböcker och referensmaterial
Evidensbaserad medicin är både en teoretisk uppslagsbok och en praktisk handbok för hur man låter evidensbaserad medicin (EBM) genomsyra den kliniska vardagen. Den vänder sig till alla hälso- och sjukvårdsanställda med direkt patientkontakt som vill säkerställa att deras kliniska praxis är i linje med aktuell…
Köp här

Isbn: 9789144107783

Utgivningsår: 20150828

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC