Bläddra
Kategorier: Diagnostiska metoder Klinisk medicin och internmedicin Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Omvårdnad: forskning och teori
Omvårdnadsdiagnoser: Definitioner och klassifikation är en tydlig guide till omvårdnadsdiagnoser som granskats och godkänts av NANDA-I. Utgåvan 2015–2017 av den internationellt erkända taxonomin har noggrant uppdaterats och reviderats och ger nu mer språkligt enhetliga diagnoser. Var och en av de 235 diagnoserna som…
Köp här

Isbn: 9789144108407

Utgivningsår:20150824

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av:Lynda Juall Carpenito

Kategorier: Diagnostiska metoder Klinisk medicin och internmedicin Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
Detta är den första svenska utgåvan av Lynda Juall Carpenitos bok Handbook of Nursing Diagnosis. Det är en bok i omvårdnadsdiagnostik som kan skapa förutsättningar för en god vårdplanering genom att fungera som ett underlag för vårdbeslut. Författaren utgår från omvårdnadsdiagnoser enligt den taxonomi som publiceras av…
Köp här

Isbn: 9789144105383

Utgivningsår:20200630

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Fredrik Fellert

Kategorier: Diagnostiska metoder Klinisk medicin och internmedicin Medicin och omvårdnad
Ultraljud för intensivvård och akutmedicin avhandlar hur man vid en konkret patofysiologisk frågeställning kan diagnostisera patienter med hemodynamisk instabilitet och hypoxi, samt utvärdera resultatet. I boken förklaras även hur multimodal ultraljudsdiagnostik och basala fysiologiska principer kan vägleda bedömningar…
Köp här

Isbn: 9789144151670

Utgivningsår:20220824

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:John Hampton, Joanna Hampton

Kategorier: Diagnostiska metoder Hjärt- och kärlsjukdomar Klinisk medicin och internmedicin Medicin och omvårdnad Undersökning av patienter
Boken EKG på enkelt sätt är en översättning av John Hamptons & Joanna Hamptons bok The ECG made easy som i fyrtiofem års tid har varit den klassiska introduktionen till EKG. I Sverige, till skillnad från i stora delar av resten av världen, presenterar man extremitetsavledningarna enligt Cabrera-systemet. Denna…
Köp här

Isbn: 9789144136097

Utgivningsår:20200814

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Diagnostiska metoder Klinisk medicin och internmedicin Medicin och omvårdnad Psykiatri
Det här är den första samlade boken på svenska om konsultationspsykiatri. Konsultation-liaisonpsykiatri kan beskrivas som den gren av psykiatrin som fokuserar på patienter inom somatisk sjukvård eller primärvård med psykisk problematik som påverkar somatisk utredning, vård och behandling, liksom på patienter med…
Köp här

Isbn: 9789177413455

Utgivningsår:20220310

Utgivare: Gothia Kompetens AB

Mediatyp: BC

av:Ylva Lind, Lars Lind

Kategorier: Diagnostiska metoder Hjärt- och kärlsjukdomar Klinisk medicin och internmedicin Medicin och omvårdnad Undersökning av patienter
EKG-boken är en praktisk handbok för tolkning av EKG. Den omfattar basal EKG-fysiologi, arytmier, retledningshinder, kranskärlssjukdom, pacemaker och pediatriskt EKG. Varje avsnitt innehåller typiska patientfall som illustreras av både EKG-registreringar och hjärtats elektrofysiologi. Med boken följer även en…
Köp här

Isbn: 9789147094141

Utgivningsår:20100209

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Philip Jevon

Kategorier: Diagnostiska metoder Hjärt- och kärlsjukdomar Klinisk medicin och internmedicin Medicin och omvårdnad Undersökning av patienter
EKG för sjuksköterskor innehåller allt som en sjuksköterska behöver veta om elektrokardiogram. Det är en lättillgänglig och uttömmande handbok fylld av exempel från praktisk verksamhet. Med den här boken som vägledning kan sjuksköterskan bli en skicklig utövare inom ett område som ofta anses som mycket komplext.Detta…
Köp här

Isbn: 9789144068893

Utgivningsår:20140704

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av:Inger Bak Andersen, Peter Matzen, Malene Fabricius Jensen, Henrik Jørgensen, Jonna Skov Madsen, Ann M. Møller, Henrik Røgind, Thorkild Thorsen, Klaus Witt

Kategorier: Diagnostiska metoder Klinisk medicin och internmedicin Medicin och omvårdnad Medicinska handböcker Medicinska handböcker och referensmaterial
Evidensbaserad medicin är både en teoretisk uppslagsbok och en praktisk handbok för hur man låter evidensbaserad medicin (EBM) genomsyra den kliniska vardagen. Den vänder sig till alla hälso- och sjukvårdsanställda med direkt patientkontakt som vill säkerställa att deras kliniska praxis är i linje med aktuell…
Köp här

Isbn: 9789144107783

Utgivningsår:20150828

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Magnus Edner

Kategorier: Diagnostiska metoder Hjärt- och kärlsjukdomar Klinisk medicin och internmedicin Medicin och omvårdnad Undersökning av patienter
Boken visar 55 unika fallbeskrivningar vilka illustreras med 5-8 loopar per fall på medföljande DVD-skiva. Varje fall innehåller anamnes, status och aktuellt EKG. En kort faktaruta som beskriver viktiga hänsyn till varje kardiovaskulärt tillstånd samt en ruta med förslag till frågor att reflektera över. Avslutningsvis…
Köp här

Isbn: 9789185705535

Utgivningsår:20120425

Utgivare: Sivart Förlag

Mediatyp: BB

av: Svenska Psykiatriska Föreningen

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Diagnostiska metoder Klinisk medicin och internmedicin Medicin och omvårdnad Psykiatri
Det här är den första samlade boken på svenska om konsultationspsykiatri. Konsultation-liaisonpsykiatri kan beskrivas som den gren av psykiatrin som fokuserar på patienter inom somatisk sjukvård eller primärvård med psykisk problematik som påverkar somatisk utredning, vård och behandling, liksom på patienter med…
Köp här

Isbn: 9789177413455

Utgivningsår:20220310

Utgivare: Gothia Kompetens AB

Mediatyp: BC

av:Krister Jonés

Kategorier: Diagnostiska metoder Klinisk medicin och internmedicin Medicin och omvårdnad
Allmänmedicin – diagnostik och handläggning är den första boken som detaljerat utgår från patientens presentationssymtom så som de ter sig från allmänläkarens perspektiv. Genom att förmedla somatisk, diagnostisk erfarenhet av vardagliga symtombilder, just som dessa gestaltar sig på allmänläkarens mottagning, ger denna…
Köp här

Isbn: 9789147093823

Utgivningsår:20120628

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Jörgen Nordenström, Gustaf Edgren

Kategorier: Diagnostiska metoder Klinisk medicin och internmedicin Medicin och omvårdnad Medicinska handböcker Medicinska handböcker och referensmaterial
DDenna femte upplaga av den svenska läroboken i EBM har omarbetats, utvidgats och uppdaterats. Boken leder läsaren, steg för steg, genom den process som utgår från en patients sjukhistoria via informationssökning och kritisk litteraturgranskning till en behandlingsrekommendation. Till hjälp i denna process har världens…
Köp här

Isbn: 9789188931368

Utgivningsår:20190307

Utgivare: Nordic Medical Publications

Mediatyp: BC

av:Lennart Jorfeldt, Olle Pahlm

Kategorier: Diagnostiska metoder Hjärt- och kärlsjukdomar Klinisk medicin och internmedicin Medicin och omvårdnad Undersökning av patienter
EKG intar en central plats bland den moderna medicinens diagnostiska hjälpmedel. Registreringsproceduren är enkel men tolkningen kräver djup kunskap och träning. Idag används ofta EKG-apparater med inbyggd dator och apparaterna innehåller tolkningsprogram som skriver ut förslag till EKG-tolkning. Ansvaret för att…
Köp här

Isbn: 9789144071473

Utgivningsår:20110816

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BB

av:Carl Lamm, Fredrik Ahlfors

Kategorier: Diagnostiska metoder Klinisk medicin och internmedicin Lungmedicin Medicin och omvårdnad
NEW UPDATED EDITION 2016. HRCT – pattern recognition and differential diagnosis of lung disease presents an introduction to the field of High Resolution Computed Tomograhpy of the Lung. The book is based on an easy-to-use algorithm (flowchart) which can be used as a tool in the diagnosis of lung diseases. The algorithm…
Köp här

Isbn: 9789188125002

Utgivningsår:20160314

Utgivare: Trombone

Mediatyp: BC

av:Carl Lamm, Fredrik Ahlfors

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Diagnostiska metoder Klinisk medicin och internmedicin Lungmedicin Medicin och omvårdnad Medicinsk bildbehandling
HRCT – Mustererkennung und Differentialdiagnostik von Lungen erkrankungen gibt eine Einführung in die hochaufl ösende Computertomographie (HRCT) der Lunge. Das Buch basiert auf einem leicht anzuwendenden Algorithmus, welcher dem Leser die genaue Beschreibung von relevanten HRCT-Befunden sowie einen Überblick über alle…
Köp här

Isbn: 9789188125095

Utgivningsår:20171231

Utgivare: Trombone

Mediatyp: BC

av:Carl Lamm, Fredrik Ahlfors

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Diagnostiska metoder Klinisk medicin och internmedicin Lungmedicin Medicin och omvårdnad Medicinsk bildbehandling
NY UPPDATERAD UTGÅVA 2023 En lättöverskådlig introduktion på svenska om HRCT (High Resolution Computed Tomography). Boken är tänkt som ett praktiskt arbetsverktyg i det dagliga bilddiagnostiska arbetet som röntgenläkare. HRCT – diagnostik och sjukdomsöversikt är indelad i två delar: en mönsterdel och en…
Köp här

Isbn: 9789188125781

Utgivningsår:20230410

Utgivare: Trombone

Mediatyp: BC

av:Carl Lamm, Fredrik Ahlfors

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Diagnostiska metoder Klinisk medicin och internmedicin Lungmedicin Medicin och omvårdnad Medicinsk bildbehandling
NEW UPDATED EDITION 2023. HRCT – pattern recognition and differential diagnosis of lung disease presents an introduction to the field of High Resolution Computed Tomograhpy of the Lung. The book is based on an easy-to-use algorithm (flowchart) which can be used as a tool in the diagnosis of lung diseases. The algorithm…
Köp här

Isbn: 9789188125774

Utgivningsår:20230410

Utgivare: Trombone

Mediatyp: BC

av:Carl Lamm, Fredrik Ahlfors

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Diagnostiska metoder Klinisk medicin och internmedicin Lungmedicin Medicin och omvårdnad Medicinsk bildbehandling
NY UPPDATERAD UTGÅVA 2020 En lättöverskådlig introduktion på svenska om HRCT (High Resolution Computed Tomography). Boken är tänkt som ett praktiskt arbetsverktyg i det dagliga bilddiagnostiska arbetet som röntgenläkare. HRCT – diagnostik och sjukdomsöversikt är indelad i två delar: en mönsterdel och en…
Köp här

Isbn: 9789188125217

Utgivningsår:20200525

Utgivare: Trombone

Mediatyp: BC

av:Henrik Mosén, Henrik Mosén

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Diagnostiska metoder Fysiologi Hjärt- och kärlsjukdomar Idrottsmedicin och idrottsskador Klinisk medicin och internmedicin Lungmedicin Medicin och omvårdnad Medicin: icke kliniska discipliner Medicinska handböcker Medicinska handböcker och referensmaterial
Detta är en lärobok om undersökningsmetoden ergospirometri, internationellt kallat cardiopulmonary exercise testing (CPET). Boken är uppdelad i tre delar. Första delen går översiktligt igenom grundläggande fysiologi, särskilt arbetsfysiologi, energimetabolism, lungfysiologi, hjärtfysiologi, cirkulationsfysiologi och…
Köp här

Isbn: 9789198475128

Utgivningsår:20240120

Utgivare: Vifolkagen

Mediatyp: BB

av:Arne Melander

Kategorier: Diagnostiska metoder Klinisk medicin och internmedicin Medicin och omvårdnad
Läkemedel är i regel bra produkter; det är användningen som är problemet. Det här är en bok där vi samlat praktiskt användbar kunskap om hur läkemedel används i vanlig sjukvård, och om vad vi anser påverkar läkarnas och patienternas användning. Läkemedel är sjukvårdens vanligaste och viktigaste behandlingsform. Varje…
Köp här

Isbn: 9789144056258

Utgivningsår:20090416

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Carl Lamm, Fredrik Ahlfors

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Diagnostiska metoder Klinisk medicin och internmedicin Lungmedicin Medicin och omvårdnad Medicinsk bildbehandling
NEW UPDATED EDITION 2020. HRCT – pattern recognition and differential diagnosis of lung disease presents an introduction to the field of High Resolution Computed Tomograhpy of the Lung. The book is based on an easy-to-use algorithm (flowchart) which can be used as a tool in the diagnosis of lung diseases. The algorithm…
Köp här

Isbn: 9789188125224

Utgivningsår:20200525

Utgivare: Trombone

Mediatyp: BC

av: Svenska Psykiatriska Föreningen

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Diagnostiska metoder Klinisk medicin och internmedicin Medicin och omvårdnad Psykiatri
Det här är den första samlade boken på svenska om konsultationspsykiatri. Konsultation-liaisonpsykiatri kan beskrivas som den gren av psykiatrin som fokuserar på patienter inom somatisk sjukvård eller primärvård med psykisk problematik som påverkar somatisk utredning, vård och behandling, liksom på patienter med…
Köp här

Isbn: 9789177413455

Utgivningsår:20220310

Utgivare: Gothia Kompetens AB

Mediatyp: BC

av:Lars Fändriks

Kategorier: Diagnostiska metoder Klinisk medicin och internmedicin Medicin och omvårdnad
Magfysiologen Lars Fändriks tar i denna innehållsrika bok läsaren genom kända orsaker till magsymptom som refluxsjukdom, magsår, födoämnesintolerans, inflammatoriska tarmsjukdomar, förstoppning, gas i magtarmkanalen, tumörsjukdomar och läkemedelsbiverkningar. Han beskriver komplicerade och ännu delvis okända samband…
Köp här

Isbn: 9789197378857

Utgivningsår:20060320

Utgivare: Bauer Bok

Mediatyp: BB