Bläddra

Exhustrusyndromet : att kapa banden och göra sig fri efter skilsmässan

Kategorier: Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling
Köp här

Exhustrusyndromet : att kapa banden och göra sig fri efter skilsmässan

Kategorier: Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling
Köp här
Att kapa de känslomässiga banden efter en skilsmässa är inte lätt. Inte heller efter ett dödsfall. Många kvinnor vårdar visserligen omedvetet men ändock ömt banden till den före detta mannen. Men det går att göra sig fri bara man vet hur. Det gäller att upphöra att vara beroende, att sätta gränser och att värna om sitt nya privatliv. Och belöningen är ett nytt och självständigt liv, fullt av möjligheter.

Bland sina patienter fann psykoterapeuten Sandra Kahn att påfallande många av de kvinnor som sökte henne för oförklarliga depressioner, låg självkänsla och upplevelse av brist på mål och mening i livet var frånskilda. Hon beslöt sig då för att närmare undersöka fenomenet bl.a. intervjuade hon mer än 200 frånskilda kvinnor och såg ett mönster, ett symtomkomplex som hon kallade exhustrusyndromet. Den gemensamma nämnaren för dessa kvinnor var att de känslomässigt inte hade fullbordat sin skilsmässa. Själva såg de emellertid inte någon koppling mellan sina besvär och skilsmässan. Den ansåg de flesta vara ett passerat stadium. Sandra Kahn utarbetade då en metod för att hjälpa dessa kvinnor att komma till insikt och arbeta sig ur exhustrusyndromet. Det är inte lätt, som sagt, men det går!

Översättning Svante Hansson


Sandra Kahn är psykoterapeut, verksam i Chicago. Hennes specialitet är sexualiteten och dynamiken i förhållandet mellan man och kvinna. Hon har också skrivit boken The Kahn report on sexual preferences.