Bläddra

Få syn på digitaliseringen på grundskolenivå. Ett kommentarmaterial till läroplanerna för förskoleklass, fritidshem och grundskoleutbildning

Kategorier: Arkiv, bevarande och digitalisering Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Grundskolan Pedagogik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Köp här

Få syn på digitaliseringen på grundskolenivå. Ett kommentarmaterial till läroplanerna för förskoleklass, fritidshem och grundskoleutbildning

Kategorier: Arkiv, bevarande och digitalisering Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Grundskolan Pedagogik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Köp här
I en komplex verklighet med stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt är det viktigt att lyfta fram digitala perspektiv i utbildningen. Kommentarmaterialet har tagits fram för öka förståelsen för hur digitala verktyg och medier kan bidra till att ge eleverna en likvärdig utbildning.

Publikationen riktar sig till lärare och rektorer och behandlar digital kompetens så som det finns framskrivet i läro- och kursplanerna för grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan. Avsikten med materialet är att ge en bredare och djupare förståelse för de resonemang och ställningstaganden som ligger bakom texterna i läro- och kursplanerna och beskriva hur olika ämnen kan förstärka och komplettera varandra samt ge inspiration till ämnesövergripande arbeten.Se under fliken Offentliga publikationer - Läroplanerna, så hittar du en lista över läroplaner och kommentarmaterial.