Bläddra

Fastighetsägarens ansvar

Kategorier: Bostadslagstiftning Egendom och fastigheter Egendomslagstiftning Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Fastighetsrätt Finansväsen Finansväsen och redovisning Juridik Särskilda rättsområden

Fastighetsägarens ansvar

Kategorier: Bostadslagstiftning Egendom och fastigheter Egendomslagstiftning Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Fastighetsrätt Finansväsen Finansväsen och redovisning Juridik Särskilda rättsområden
Köp här
En fastighetsägare har många olika roller. Förutom den självklara rollen att äga och förvalta är fastighetsägaren ofta också hyresvärd. Finns anställd personal iklär sig fastighetsägaren även rollen som arbetsgivare. Vid nybyggnad, tillbyggnad och ändringsarbeten antas rollen som byggherre.


Fastighetsägarens ansvar beskriver ett mycket omfattande och komplext område. Skrivningen lämnar en översikt över merparten av de lagkrav, förordningar och föreskrifter som styr den tekniska förvaltningen av en fastighet. Den behandlar däremot inte regelverken kring den administrativa förvaltningen, till exempel aktiebolagslagen, lag om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen, inkomstskattelagen och liknande författningar som rör organisationen av förvaltningen och dess anställda.


Fastighetsägarens ansvar är i första hand avsedd att användas av privata och kommunala fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar, men kan med fördel även användas av förvaltande aktörer på fastighetsmarknaden. Den kan även bidra till att åstadkomma en effektiv och likvärdig kommunal tillsyn. Fastighetsägarens ansvar togs ursprungligen fram 1997 av Fastighetsägarna Sverige. Denna utgåva är den åttonde upplagan.