Bläddra

Fastighetsförsäkring

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Fastighetsförsäkring

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här
Fastighetsförsäkring är en uppföljare av boken "Entreprenadförsäkring" (2017) och handlar om den försäkring som en fastighetsägare tecknar. Boken utgår från försäkringsvillkoren för fastighetsförsäkring i de tre ledande och rikstäckande försäkringsbolagen och ett lokalt försäkringsbolag. På grund av konkurrensen inom försäkringsbranschen finns det en hel del skillnader mellan bolagens försäkringsvillkor och däri beskrivet försäkringsskydd. Boken syftar till att beskriva och kommentera den branschstandard rörande villkorsutformning och skadereglering som än idag finns inom företagsförsäkring i allmänhet och fastighetsförsäkring i synnerhet. I boken beskrivs också den rättspraxis som under detta sekel utvecklat sig inom den försäkringsrätt som fastighetsförsäkringen bygger på.