Bläddra

Fastighetsvärdering : om värdeteori och värderingsmetoder

Kategorier: Egendomslagstiftning Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Fastighetsrätt Företagsekonomi och management Juridik Särskilda rättsområden Värdering av fastigheter
Köp här

Fastighetsvärdering : om värdeteori och värderingsmetoder

Kategorier: Egendomslagstiftning Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Fastighetsrätt Företagsekonomi och management Juridik Särskilda rättsområden Värdering av fastigheter
Köp här
Det här är en lärobok om hur fastigheter får sitt värde och hur detta värde kan bedömas. Med utgångspunkt i nationalekonomisk teori beskrivs en värdeteori för fastigheter som förklarar hur fastighetsvärden uppstår ur mänskliga behov. Det förklaras hur värdena också påverkas av hur fastigheters användning regleras i lag och politik. Från värdeteorin går boken över till värderingsteori och beskriver och diskuterar lämpliga metoder för att värdera olika typer av fastigheter. Denna röda tråd avslutas med två kapitel om värderingsmetod som beskriver hur värderingen går till i praktiken för tre vanliga värderingsobjekt: villor och bostadsrätter samt hyreshus för bostäder eller kontor. Utöver den röda tråden går författaren igenom nödvändiga fastighetsrelaterade begrepp och lönsamhetsbedömning av fastighetsinvesteringar.

Denna reviderade och utökade upplaga av Fastighetsvärdering – om värdeteori och värderingsmetoder utgår från etablerad vetenskaplig teori och metod och vänder sig i första hand till högskole­studerande inom samhällsbyggnadssektorn, men också till yrkesverksamma och till politiska beslutsfattare och intresserade privatpersoner.