Bläddra

Favorit matematik 9 Lärarpaket – Digitalt + Tryckt

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Köp här

Favorit matematik 9 Lärarpaket – Digitalt + Tryckt

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Köp här
Tydlig, beprövad, strukturerad Den beprövade, finska matematikserien Pii är översatt och bearbetad för svenska förhållanden och har blivit Favorit matematik 7-9. Favorit matematik 7-9 är ett heltäckande läromedel där alla elever får det stöd och den stimulans de behöver. Favorit matematik innehåller varierat material oavsett vilken betygsnivå eleven strävar mot. Genom att introducera och befästa matematiken på ett grundligt och strukturerat sätt, i många små steg, får alla elever möjlighet att nå sin fulla potential. Lärarpaketet består av en lärarbok, kopieringsunderlag, prov samt ytterligare digitala resurser. Lärarboken har samma innehåll som elevboken, men har kompletterats med huvudräkningsuppgifter och facit till samtliga uppgifter. Boksidorna har kompletterats med länkar till material som är relevant för läraren: - Pedagogisk information till lektionens olika delar. - Förberedda genomgångar till varje exempel. - Komplett facit för nedladdning om man vill skriva ut till eleverna. - Formativa frågor till varje lektion. - GeoGebra-simuleringar. - Kapitelprov med bedömningsanvisningar. - Alla kopieringsunderlag som nedladdningsbara filer. Kapitelproven finns i två versioner, med tillhörande bedömningsunderlag. Alla prov går att läsa på skärmen, att ladda hem som pdf och som redigeringsbara Word-filer. Det finns fyra kopieringsunderlag till varje lektion: - Öva mer - E-uppgifter. - Öva mer - E/C-uppgifter. - Öva mer - C/A-uppgifter. - Laborera mer. Alla kopieringsunderlag finns både för för nedladdning och läsning på skärm. I den digitala elevdelen finns alla kopieringsunderlagen Öva mer för läsning på skärm. Laborera mer och kapitelproven finns bara i lärarpaketet.