Bläddra

Flervariabelanalys med Python : en introduktion

Kategorier: Beräkning och matematisk analys Datorprogrammering och systemutveckling Informationsteknik Matematik Matematik och naturvetenskap Programmering och skriptspråk: allmänt Reell analys, reella variabler

Flervariabelanalys med Python : en introduktion

Kategorier: Beräkning och matematisk analys Datorprogrammering och systemutveckling Informationsteknik Matematik Matematik och naturvetenskap Programmering och skriptspråk: allmänt Reell analys, reella variabler
Köp här
I föreliggande bok ska vi göra några strandhugg i den reella fler­variabel­analysen och med ett flertal exempel visa hur vi kan använda Python för problemlösning inom detta intressanta område.

I slutet av varje kapitel finns ett antal övningsuppgifter.

Boken, som förutsätter dels grundläggande färdigheter i Python, dels kunskaper i flervariabelanalys, är tänkt att användas i civil­ingenjörsprogrammens kurser. Boken lämpar sig dessutom utmärkt för självstudier.