Bläddra

av: Katarina Blom

Kategorier: Beräkning och matematisk analys Datorprogrammering och systemutveckling Informationsteknik Matematik Matematik och naturvetenskap
Programmering med Matlab ger en introduktion till programmering och numeriska beräkningar. Boken är främst avsedd för förstaårsstudenter på teknisk högskolenivå, men kan även användas av andra intresserade.Läs merAlla kapitel innehåller konkreta exempel och övningsuppgifter med fullständiga lösningar, vilket…
Köp här

Isbn: 9789147127399

Utgivningsår: 20190108

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Ivar Gustafsson, Kjell Holmåker

Kategorier: Beräkning och matematisk analys Matematik Matematik och naturvetenskap Numerisk analys
Boken ger en introduktion till numerisk analys inom ämnet beräkningsmatematik. Såväl analys som metoder är relevanta för ämnet som det används idag. Presentationen görs i en löpande matematisk stil utan formalism i definitioner, satser och bevis. Författarna anknyter till aktuella tillämpningar av intresse och…
Köp här

Isbn: 9789147112463

Utgivningsår: 20160208

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Lars-Christer Böiers, Karl Gustav Andersson

Kategorier: Beräkning och matematisk analys Differentialkalkyl och differentialekvationer Matematik Matematik och naturvetenskap
This is a translation of a book that has been used for many years in Sweden in courses on ordinary differential equations for advanced undergraduate and beginning graduate students. It gives a careful and thorough introduction to the main areas of the field and should also be useful for engineers and applied…
Köp här

Isbn: 9789144134956

Utgivningsår: 20190604

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Arne Persson, Lars-Christer Böiers

Kategorier: Beräkning och matematisk analys Matematik Matematik och naturvetenskap
Analys i en variabel Denna bok behandlar grunderna i differential- och integralkalkyl för funktioner av en variabel. Den innehåller också en introduktion till de komplexa talen. Framställningen är rik på exempel som visar hur man använder de teoretiska resultaten vid konkret problemlösning. Många tillämpningar inom…
Köp här

Isbn: 9789144127934

Utgivningsår: 20180604

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Mats Neymark

Kategorier: Beräkning och matematisk analys Matematik Matematik och naturvetenskap
Denna bok är avsedd att användas i en första kurs i matematisk analys i flera reella variabler. Den förutsätter då kunskaper i matematisk analys i en reell variabel samt elementär linjär algebra. Boken innehåller en stor mängd övningar i slutet av varje kapitel. Till dem finns svar med kortfattade förklaringar. För att…
Köp här

Isbn: 9789147125852

Utgivningsår: 20170906

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Kaj Holmberg

Kategorier: Beräkning och matematisk analys Matematik Matematik och naturvetenskap Variationskalkyl
Optimering är en komplett grundbok i optimeringslära som passar för både enklare och mer avancerade kurser på universitetsnivå.Läs merLäsaren får en mångsidig verktygslåda för att lösa praktiska optimeringsproblem. Fokus ligger på användbara metoder snarare än teori.Andra utmärkande drag:– Täcker alla delar av…
Köp här

Isbn: 9789147099351

Utgivningsår: 20100906

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789144127187

Utgivningsår: 20180605

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Steven G. Krantz, George F. Simmons

Kategorier: Beräkning och matematisk analys Differentialkalkyl och differentialekvationer Matematik Matematik och naturvetenskap
George Simmons klassiska lärobok om differentialekvationer har nu kommit ut på svenska i en moderniserad upplaga. Boken är en övertygande och lättillgänglig introduktion till differentialekvationer. Den tar även upp avancerade ämnen såsom Laplacetransformen, Sturm-Liouville-teori och randvärdesproblem (den…
Köp här

Isbn: 9789147099931

Utgivningsår: 20110930

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: David Armini

Kategorier: Beräkning och matematisk analys Differentialkalkyl och differentialekvationer Matematik Matematik och naturvetenskap
Häftet Ordinära differentialekvationer är i format A5 och 36 sidor långt. Det är skrivet på svenska och i nära samarbete med studenter. I häftet behandlas olika former av ordinära differentialekvationer (ODE) och metoder för att lösa dessa. I första hand har metoder som är vanligt förekommande under första året vid…
Köp här

Isbn: 9789197927680

Utgivningsår: 20130116

Utgivare: Armini Solutions, Teknologtryck

Mediatyp: BC

av: Mats Neymark

Kategorier: Beräkning och matematisk analys Matematik Matematik och naturvetenskap
Denna bok är avsedd att användas i en första kurs i matematisk analys i flera reella variabler. Den förutsätter då kunskaper i matematisk analys i en reell variabel samt elementär linjär algebra. Boken innehåller en stor mängd övningar i slutet av varje kapitel. Till dem finns svar med kortfattade förklaringar. För att…
Köp här

Isbn: 9789147112050

Utgivningsår: 20160203

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB

av: Andreas Jakobsson

Kategorier: Beräkning Beräkning och matematisk analys Matematik Matematik och naturvetenskap
Time series analysis concerns the mathematical modeling of time varying phenomena, e.g., ocean waves, water levels in lakes and rivers, demand for electrical power, radar signals, muscular reactions, ECG-signals, or option prices at the stock market. This book gives a comprehensive presentation of stochastic models and…
Köp här

Isbn: 9789144134031

Utgivningsår: 20190611

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Gerd Brandell, Anders Holst, Sigrid Sjöstrand

Kategorier: Beräkning och matematisk analys Differentialkalkyl och differentialekvationer Integralkalkyl och integralekvationer Matematik Matematik och naturvetenskap
Denna bok handlar om analys för funktioner av flera variabler. I ett inledande kapitel introduceras mängder och funktioner utförligt. De följande kapitlen behandlar differential- och integralkalkyl i flera variabler. Vektoranalys i planet och rummet får var sitt kapitel. I ett appendix beskrivs grunderna i…
Köp här

Isbn: 9789144066257

Utgivningsår: 20120116

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Dragu Atanasiu, Anders Bengtsson

Kategorier: Beräkning och matematisk analys Differentialkalkyl och differentialekvationer Matematik Matematik och naturvetenskap
Denna bok bygger på många års erfarenhet av att undervisa matematisk analys på treåriga ingenjörsutbildningar. Hur hinner man med den stora mängd stoff som behöver gås igenom på den korta tid som ges? Hur tränar man algebra och hur bygger man upp begreppsförståelse? Kan ett traditionellt ämne lysas upp på ett nytt…
Köp här

Isbn: 9789144110790

Utgivningsår: 20151105

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Gerd Brandell, Sigrid Sjöstrand

Kategorier: Beräkning och matematisk analys Differentialkalkyl och differentialekvationer Integralkalkyl och integralekvationer Matematik Matematik och naturvetenskap
I denna bok finner man differential- och integralkalkyl för funktioner av en variabel och bakgrundsmaterial om tal, algebra, logik, geometri och trigonometri. Teori och metoder beskrivs tydligt med många förklarande exempel och intuitiva resonemang. Tillämpningar har fått stort utrymme med många särskilda avsnitt.…
Köp här

Isbn: 9789144109183

Utgivningsår: 20160429

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Henrik Petersson

Kategorier: Beräkning och matematisk analys Matematik Matematik och naturvetenskap
I den här boken presenteras problem för olika målgrupper. Den ­centrala idén bakom boken tar sig uttryck i på det sätt som problemen är uppbyggda. Varje problem är uppdelat i en sekvens av delproblem som mynnar ut i en mer öppen frågeställning, själva huvudproblemet. Tanken med denna differentierade problemform är att…
Köp här

Isbn: 9789144119144

Utgivningsår: 20171006

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC