Bläddra

av: Per Jönsson

Kategorier: Beräkning Beräkning och matematisk analys Datorprogrammering och systemutveckling Informationsteknik Matematik Matematik och naturvetenskap
Föreliggande bok behandlar programmering och beräkningar i MATLAB. Boken vänder sig till en bred grupp av användare, från nybörjare som vill lära sig grunderna i programmering till mer vana användare som vill använda MATLAB för avancerade beräkningsuppgifter. Önskvärda förkunskaper är en inledande kurs i matematik på…
Köp här

Isbn: 9789144134246

Utgivningsår: 20200506

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

av: Kaj Holmberg

Kategorier: Beräkning och matematisk analys Matematik Matematik och naturvetenskap Variationskalkyl
Optimering är en komplett grundbok i optimeringslära som passar för både enklare och mer avancerade kurser på universitetsnivå.Läs merLäsaren får en mångsidig verktygslåda för att lösa praktiska optimeringsproblem. Fokus ligger på användbara metoder snarare än teori.Andra utmärkande drag:– Täcker alla delar av…
Köp här

Isbn: 9789147099351

Utgivningsår: 20100906

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB

av: Katarina Blom

Kategorier: Beräkning och matematisk analys Datorprogrammering och systemutveckling Informationsteknik Matematik Matematik och naturvetenskap
Programmering med Matlab ger en introduktion till programmering och numeriska beräkningar. Boken är främst avsedd för förstaårsstudenter på teknisk högskolenivå, men kan även användas av andra intresserade.Läs merAlla kapitel innehåller konkreta exempel och övningsuppgifter med fullständiga lösningar, vilket…
Köp här

Isbn: 9789147127399

Utgivningsår: 20190108

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144127187

Utgivningsår: 20180605

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Mats Neymark

Kategorier: Beräkning och matematisk analys Matematik Matematik och naturvetenskap
Denna bok är avsedd att användas i en första kurs i matematisk analys i flera reella variabler. Den förutsätter då kunskaper i matematisk analys i en reell variabel samt elementär linjär algebra. Boken innehåller en stor mängd övningar i slutet av varje kapitel. Till dem finns svar med kortfattade förklaringar. För att…
Köp här

Isbn: 9789147125852

Utgivningsår: 20170906

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: David Rule

Kategorier: Beräkning och matematisk analys Matematik Matematik och naturvetenskap
Ge svar på tal utvecklades i en grundläggande matematisk analyskurs inom civilingenjörsutbildningarna i datateknik och informationsteknologi vid Linköpings universitet. Den behandlar logik, verktyg för bevisföring, elementära funktioner, grundläggande geometri och komplexa tal. Potenser är en röd tråd genom boken som…
Köp här

Isbn: 9789144141831

Utgivningsår: 20210712

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Stig Larsson, Anders Logg, Axel Målqvist

Kategorier: Beräkning och matematisk analys Matematik Matematik och naturvetenskap
Differentialkalkyl och skalära ekvationer är första delen av fyra i serien Matematisk analys & linjär algebra, som tillsammans täcker första årets matematik på teknisk högskola. Varje del behandlar ett centralt tema (differentialkalkyl, integralkalkyl, linjär algebra och flervariabelanalys) med fokus på lösning av…
Köp här

Isbn: 9789144120294

Utgivningsår: 20200803

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Ivar Gustafsson, Kjell Holmåker

Kategorier: Beräkning och matematisk analys Matematik Matematik och naturvetenskap Numerisk analys
Boken ger en introduktion till numerisk analys inom ämnet beräkningsmatematik. Såväl analys som metoder är relevanta för ämnet som det används idag. Presentationen görs i en löpande matematisk stil utan formalism i definitioner, satser och bevis. Författarna anknyter till aktuella tillämpningar av intresse och…
Köp här

Isbn: 9789147112463

Utgivningsår: 20160208

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Tomas Malm

Kategorier: Beräkning och matematisk analys Matematik Matematik och naturvetenskap Reell analys, reella variabler
Boken innehåller del III(c) av den mer omfattande studien och artikelsamlingen “Den första matematiken”. Den utgör en översiktlig teoretisk genomgång och analys av det reella talbegreppet och därmed särskilt förknippat de irrationella talen, med möjligheten av riktig teoretisk (matematisk och…
Köp här

Isbn: 9789198476859

Utgivningsår: 20210619

Utgivare: Didymos Bokförlag

Mediatyp: BC

av: Love Hansson, Erik Hegelund, Gustav Severin Ingman

Kategorier: Beräkning och matematisk analys Dataanalys Forskning och informationshantering Matematik Matematik och naturvetenskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Det har aldrig varit enklare att analysera text och siffror med hjälp av datorprogram. I R för samhällsvetare introduceras grunderna till samhällsvetenskaplig analys med hjälp av programmeringsspråket R. R för samhällsvetare visar hur du, genom att lära dig enkla grunder i R, kan utföra effektiv och kraftfull analys av…
Köp här

Isbn: 9789144140827

Utgivningsår: 20210406

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Gerd Brandell, Sigrid Sjöstrand

Kategorier: Beräkning och matematisk analys Differentialkalkyl och differentialekvationer Integralkalkyl och integralekvationer Matematik Matematik och naturvetenskap
I denna bok finner man differential- och integralkalkyl för funktioner av en variabel och bakgrundsmaterial om tal, algebra, logik, geometri och trigonometri.Teori och metoder beskrivs tydligt med många förklarande exempel och intuitiva resonemang. Tillämpningar har fått stort utrymme med många särskilda avsnitt.…
Köp här

Isbn: 9789144109183

Utgivningsår: 20160429

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Dragu Atanasiu, Anders Bengtsson

Kategorier: Beräkning och matematisk analys Differentialkalkyl och differentialekvationer Matematik Matematik och naturvetenskap
Denna bok bygger på många års erfarenhet av att undervisa matematisk analys på treåriga ingenjörsutbildningar. Hur hinner man med den stora mängd stoff som behöver gås igenom på den korta tid som ges? Hur tränar man algebra och hur bygger man upp begreppsförståelse? Kan ett traditionellt ämne lysas upp på ett nytt…
Köp här

Isbn: 9789144110790

Utgivningsår: 20151105

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Steven G. Krantz, George F. Simmons

Kategorier: Beräkning och matematisk analys Differentialkalkyl och differentialekvationer Matematik Matematik och naturvetenskap
George Simmons klassiska lärobok om differentialekvationer har nu kommit ut på svenska i en moderniserad upplaga. Boken är en övertygande och lättillgänglig introduktion till differentialekvationer. Den tar även upp avancerade ämnen såsom Laplacetransformen, Sturm-Liouville-teori och randvärdesproblem (den…
Köp här

Isbn: 9789147099931

Utgivningsår: 20110930

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Mats Neymark

Kategorier: Beräkning och matematisk analys Matematik Matematik och naturvetenskap
Denna bok är avsedd att användas i en första kurs i matematisk analys i flera reella variabler. Den förutsätter då kunskaper i matematisk analys i en reell variabel samt elementär linjär algebra. Boken innehåller en stor mängd övningar i slutet av varje kapitel. Till dem finns svar med kortfattade förklaringar. För att…
Köp här

Isbn: 9789147112050

Utgivningsår: 20160203

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB

av: David Armini

Kategorier: Beräkning och matematisk analys Differentialkalkyl och differentialekvationer Matematik Matematik och naturvetenskap
Häftet Ordinära differentialekvationer är i format A5 och 36 sidor långt. Det är skrivet på svenska och i nära samarbete med studenter. I häftet behandlas olika former av ordinära differentialekvationer (ODE) och metoder för att lösa dessa. I första hand har metoder som är vanligt förekommande under första året vid…
Köp här

Isbn: 9789197927680

Utgivningsår: 20130116

Utgivare: Armini Solutions

Mediatyp: BC

av: Gerd Brandell, Anders Holst, Sigrid Sjöstrand

Kategorier: Beräkning och matematisk analys Differentialkalkyl och differentialekvationer Integralkalkyl och integralekvationer Matematik Matematik och naturvetenskap
Denna bok handlar om analys för funktioner av flera variabler. I ett inledande kapitel introduceras mängder och funktioner utförligt. De följande kapitlen behandlar differential- och integralkalkyl i flera variabler. Vektoranalys i planet och rummet får var sitt kapitel. I ett appendix beskrivs grunderna i…
Köp här

Isbn: 9789144066257

Utgivningsår: 20120116

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Staffan Lundberg

Kategorier: Beräkning och matematisk analys Differentialkalkyl och differentialekvationer Matematik Matematik och naturvetenskap
Denna bok är tänkt att användas som kurslitteratur i en grund­läggande kurs i Laplacetransformer. Syftet med boken är dels att förmedla en lättläst men tydlig framställning av den grundläggande teorin för Laplacetransformer, dels att peka på hur Laplacetransformer får sin tillämpning i ett antal problem­ställningar.…
Köp här

Isbn: 9789144154459

Utgivningsår: 20210715

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Håkan Blomqvist

Kategorier: Beräkning och matematisk analys Matematik Matematik och naturvetenskap
Boken är den första i en serie om tre och omfattar den matematik som brukar tas upp i inledande kurser på tekniska högskolor: matematikens byggstenar och struktur, funktionsbegrepp, exponential- och logaritmfunktioner, trigonometriska funktioner och arcusfunktioner, gränsvärden, derivata och högre derivator med…
Köp här

Isbn: 9789144134987

Utgivningsår: 20220428

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Henrik Petersson

Kategorier: Beräkning och matematisk analys Matematik Matematik och naturvetenskap
I den här boken presenteras problem för olika målgrupper. Den ­centrala idén bakom boken tar sig uttryck i på det sätt som problemen är uppbyggda. Varje problem är uppdelat i en sekvens av delproblem som mynnar ut i en mer öppen frågeställning, själva huvudproblemet. Tanken med denna differentierade problemform är att…
Köp här

Isbn: 9789144119144

Utgivningsår: 20170419

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Håkan Blomqvist

Kategorier: Beräkning och matematisk analys Matematik Matematik och naturvetenskap
Boken är den andra i en serie om tre och omfattar de områden som brukar tas upp i en andra matematikkurs på tekniska högskolor: primitiva funktioner, parametriserade kurvor, integraler med tillämpningar, generaliserade integraler, komplexa tal, differentialekvationer med tillämpningar, taylor- och…
Köp här

Isbn: 9789144151199

Utgivningsår: 20220429

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Stig Larsson, Anders Logg, Axel Målqvist

Kategorier: Beräkning och matematisk analys Matematik Matematik och naturvetenskap
Integralkalkyl och ordinära differentialekvationer är andra delen av fyra i serien Matematisk analys & linjär algebra, som tillsammans täcker första årets matematik på teknisk högskola. Varje del behandlar ett centralt tema (differentialkalkyl, integralkalkyl, linjär algebra och flervariabelanalys) med fokus på…
Köp här

Isbn: 9789144135007

Utgivningsår: 20220621

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC