Bläddra

För digitalisering i tiden. SOU 2016:89 : Slutbetänkande från Digitaliseringskommissionen

Kategorier: Arkiv, bevarande och digitalisering Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Offentlig förvaltning Politik och statsskick Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

För digitalisering i tiden. SOU 2016:89 : Slutbetänkande från Digitaliseringskommissionen

Kategorier: Arkiv, bevarande och digitalisering Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Offentlig förvaltning Politik och statsskick Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Digitaliseringskommissionen har under drygt fyra år följt Sveriges utveckling mot det it-politiska målet, utrett och analyserat omvärldsutvecklingen och fört fram totalt 28 enskilda förslag för att Sverige ska nå det it-politiska målet.Digitaliseringen är horisontell dvs. den påverkar alla områden, sektorer och verksamheter. Det gör att arbete för att nå det it-politiska målet att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter behöver ske inom varje politiskt sakområde och på varje ansvarsnivå i den offentliga styrkedjan. Mot bakgrund av sitt arbete under åren 20122016 lämnar Digitaliseringskommissionen följande rekommendationer:
  • inrätta en ny myndighet med ansvar för att främja digitalisering
  • anta en strategi som ger riktning och kraft åt digitaliseringsarbetet
  • stärk ledarskapet så att digitaliseringens möjligheter används
  • prioritera att bygga kompetens för att säkerställa välfärd och tillväxt i det digitala samhället

Särskild utredare: Jan Gulliksen