Bläddra

För säkerhets skull 0-12 månader

Kategorier: Barns vård och uppfostran Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Personlig säkerhet Råd till föräldrar
Köp här

För säkerhets skull 0-12 månader

Kategorier: Barns vård och uppfostran Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Personlig säkerhet Råd till föräldrar
Köp här
De flesta olycksfall med små barn sker i hemmet under det första året. Det är en del att tänka på, men med enkla medel och genom att ligga steget före gör man barnets närmiljö till en trygg och säker plats att växa upp i.
Den storsäljande broschyren För säkerhets skull – råd om säkerhet för barn 0–12 månader fungerar som ett verktyg för BHV-sjuksköterskan i samtalet med föräldern om barnsäkerhet och är också bra för föräldrar att få med sig hem. I slutet finns en checklista som underlättar och påminner.
Denna upplaga är uppdaterad med nytt omslag och reviderat innehåll, med fokus på ändringar i avsnitten Babysitter, Elsäkerhet och Barn i bil.