Bläddra

Föräldraledighet: hinder eller möjlighet för etablering i samhället?

Kategorier: Juridik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Social Integration & assimilation Social trygghet och välfärd: juridik Sociala och etiska frågor Socialförsäkringsrätt Socialrätt
Köp här

Föräldraledighet: hinder eller möjlighet för etablering i samhället?

Kategorier: Juridik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Social Integration & assimilation Social trygghet och välfärd: juridik Sociala och etiska frågor Socialförsäkringsrätt Socialrätt
Köp här
Sveriges föräldraförsäkring är generös, sett i ett internationellt perspektiv. Den ger möjlighet till betald ledighet i 16 månader för att ta hand om barnet. Även invandrade föräldrar till barn födda i utlandet har rätt till föräldrapenning. Kan användning av föräldrapenning vara ett hinder för nyanlända kvinnors etablering på arbetsmarknaden, eller skapar föräldraförsäkringen snarare möjligheter för dem att integreras i det svenska samhället?   I rapporten undersöker Ann-Zofie Duvander och Eleonora Mussino om och hur nyanländas användning av föräldrapenning den första tiden i Sverige samvarierar med deras senare sysselsättning. I analysen ingår alla kvinnor som invandrade med barn under åtta år under perioden 1995 2014. Författarna beskriver vilka mammor som använde föräldrapenning under sina första år i Sverige och hur mycket de använde. De analyserar sedan hur användningen av föräldrapenning samvarierar med mammornas senare sysselsättning samt hur detta skiljer sig åt beroende på födelseland och en rad andra faktorer.   Ann-Zofie Duvander är professor i demografi vid Sociologiska institutionen, Stockholms universitet och professor i sociologi vid Mittuniversitetet. Eleonora Mussino är docent i demografi vid Sociologiska institutionen, Stockholms universitet.   Rapporten ingår i SNS forskningsprojekt Lärdomar om integration .