Bläddra

Föräldraskap från hjärtat : Att föra medkänsla, kontakt och valfrihet vidare till nästa generation

Kategorier: Barns vård och uppfostran Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Råd till föräldrar
Köp här

Föräldraskap från hjärtat : Att föra medkänsla, kontakt och valfrihet vidare till nästa generation

Kategorier: Barns vård och uppfostran Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Råd till föräldrar
Köp här
Det de flesta föräldrar vill ha med sina barn är kontakt och samarbete. De vill kunna visa dem kärlek och erbjuda dem stöd även när det är svårt. I detta häfte fullt med praktiska verktyg klargörs hur Nonviolent Communication? (NVC) kan hjälpa föräldrar att förbereda framtida generationer för en fredligare värld. Du som på något sätt har med barn att göra, kommer att få värdefulla perspektiv och praktiska redskap som kommer att berika alla dina kontakter med barn. Föräldraskap som leder till fred Här finns NVC-baserade föräldraskapstips och tio praktiska övningar med syfte att förbättra samarbetet med barn även i de mest utmanande situationer. Lär dig skapa ett fungerande samarbete i din familj och bidra till en öppen dialog som förespråkar ömsesidig förståelse. Nonviolent Communication hjälper dig att: Förstå dina egna behov så att du lättare kan välja hur du vill reagera Motivera utan hot om bestraffning eller löfte om belöning Gå bortom maktkamper genom att förändra dina vanemässiga beteenden Höra vad ditt barn säger ja till när det säger nej Medla mellan barn så att kärnan i konflikten hanteras