Bläddra

Föräldraskap i nytt land

Kategorier: Etnicitet Etniska minoriteter och mångkultur Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper

Föräldraskap i nytt land

Kategorier: Etnicitet Etniska minoriteter och mångkultur Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper

Ett plus ett är inte alltid lika med två, utan kan bli mer än summan av de två delarna. Det har jag erfarenhet av. Jag är trebarnsmor, folkbildare, föreläsare och författare. Mina rötter är i Egypten och Eritrea, medan min man är från Oman. Dessa olika rötter som jag växte fram ur, har fått mig att förstå att den ena kulturen inte är bättre än den andra. Däremot kan de berika och komplettera varandra.

Som mamma vill jag väcka förståelse för våra barn som växer upp med rötter i olika kulturer, och vill med mitt engagemang se till att de kan bli ”både och” istället för ”varken eller”.

Föräldrarnas roll som fostrare är jätteviktig, inte minst i exil. Det har jag velat belysa i boken som du håller i handen. Föräldraskap i ett nytt land ger dig faktakunskaper om lagar och förordningar som är viktiga att känna till, men berättar också om skrivna och oskrivna normer och regler i Sverige förr och
nu och mycket, mycket mer!

Jag är folkhögskollärare, författare, föreläsare och utbildare.
Jag arbetar med, och har arbetat med föräldrastöd, kulturkompetens, integrationsfrågor, råd och stöd samt vuxenutbildning de senaste 28 åren av mina 42 år i Sverige.