Bläddra

Fordran och skuld

Kategorier: Finansrätt Juridik Kapitalmarknadsrätt och värdepappersrätt Särskilda rättsområden

Fordran och skuld

Kategorier: Finansrätt Juridik Kapitalmarknadsrätt och värdepappersrätt Särskilda rättsområden
Köp här
I denna lärobok behandlas främst skuldebrevslagen och dess tillämpning. Systematiskt genomgås vad som gäller vid enkla respektive löpande skuldebrev beträffande gäldenärens invändningsrätt, legitimation, sakrättsskydd m.m. Framställningen innehåller ett stort antal exempel. För att bredda perspektivet, och för att placera skuldebrevsrätten i sitt sammanhang, berörs också allmänna fordringsrättsliga frågor rörande bl.a. ränta, preskription m.m. Vidare behandlas översiktligt växel- och checkrättsliga grundregler samt konsumentkrediter och vissa värdepappersrättsliga frågor.

Genom rikliga hänvisningar till förarbeten, doktrin och praxis är boken också användbar som en ”liten” handbok.