Bläddra

av: Karin Eklund, Daniel Stattin

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Finansrätt Juridik Kapitalmarknadsrätt och värdepappersrätt Särskilda rättsområden
Aktiebolagsrätten och aktiemarknadsrätten är rättsområden där det händer mycket. För att behärska rättsområdena krävs både kunskap om de regler och principer som gäller och den bakgrund, med olika intressenter och intressekonflikter, som reglerna och principerna skall hantera. Den här boken ger en grundläggande kunskap…
Köp här

Isbn: 9789177371076

Utgivningsår: 20210113

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av: Svante Johansson, Rolf Skog, Sten Andersson

Kategorier: Finansrätt Juridik Kapitalmarknadsrätt och värdepappersrätt Särskilda rättsområden
Ny reviderad upplaga. Lagen kommenteras utförligt paragraf för paragraf och nu har verket uppdaterats med ett supplement 15.
Köp här

Isbn: 9789139022183

Utgivningsår: 20200713

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Rolf Skog, Klaes Edhall, Erik Nerep, Per Thorell, Carl Svernlöv, Hans Wibom, Christoffer Saidac, Karin Wallin-Norrman, Per Nordström

Kategorier: Finansrätt Juridik Kapitalmarknadsrätt och värdepappersrätt Särskilda rättsområden
Centret ordnade våren 2003 ett heldagsseminarium rörande aktiebolagslagens regler om nyemissioner av aktier. Vid seminariet deltog en rad framträdande jurister med särskilda kunskaper i ämnet. Den andra volymen i skriftserien innehåller de föredrag som hölls vid seminariet samt referat av den diskussion som fördes.…
Köp här

Isbn: 9789176785539

Utgivningsår: 20040305

Utgivare: Stockholm Centre for Commercial Law

Mediatyp: BC

av: Gabriel Oxenstierna, Mattias Anjou

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansrätt Finansväsen Finansväsen och redovisning Investeringar och värdepapper Juridik Kapitalmarknadsrätt och värdepappersrätt Särskilda rättsområden
Specialister på värdepappersmarknaden är en bok som ger kvalificerad kunskap om värdepappersmarknaden ur såväl finansekonomisk och juridisk som administrativ synvinkel. Den är särskilt framtagen för att passa dig som arbetar som specialist i finansbranschen, exempelvis som aktiemäklare, kapitalförvaltare, analytiker…
Köp här

Isbn: 9789144101439

Utgivningsår: 20160329

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Karin Eklund, Daniel Stattin

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Finansrätt Juridik Kapitalmarknadsrätt och värdepappersrätt Särskilda rättsområden
Aktiebolagsrätten och aktiemarknadsrätten är rättsområden där det händer mycket. För att behärska rättsområdena krävs både kunskap om de regler och principer som gäller och den bakgrund, med olika intressenter och intressekonflikter, som reglerna och principerna skall hantera. Den här boken ger en grundläggande kunskap…
Köp här

Isbn: 9789176789773

Utgivningsår: 20160829

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av: Mats Beckman, Magnus Björkman, Robert Dahlström, Ella Grundell, Erik Holmstrand, Lennart Lundquist, Urban Rydin, Alf-Peter Svensson, Jan Wiberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansrätt Finansväsen Finansväsen och redovisning Investeringar och värdepapper Juridik Kapitalmarknadsrätt och värdepappersrätt Särskilda rättsområden
”Rådgivning på värdepappersmarknaden” är framtagen av Liber utifrån SwedSec:s kunskapskrav för Licensieringstest för rådgivare. Boken är anpassad till 2015 års kunskapskrav och ger aktuella, grundläggande kunskaper. Kunskapskraven utgör en grundnivå av kunskap som licenshavare i målgruppen måste ha, oavsett…
Köp här

Isbn: 9789147117031

Utgivningsår: 20150602

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Kategorier: Finansrätt Juridik Kapitalmarknadsrätt och värdepappersrätt Särskilda rättsområden
Det övergripande målet med ändringsdirektivet är att öka aktieägarnas engagemang i bolagen. För att uppnå detta är medlemsstaterna enligt direktivet skyldiga att införa vissa särskilda krav i förhållande till intermediärer och aktiebolag.
Köp här

Isbn: 9789138249529

Utgivningsår: 20190708

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Erik Sjöman, Lars Afrell, Johan Lycke, Hans Schedin

Kategorier: Finansrätt Juridik Kapitalmarknadsrätt och värdepappersrätt Särskilda rättsområden
Marknadsmissbrukslagen är en hörnsten i det regelverk som ytterst syftar till att stärka förtroendet för värdepappersmarknaden. Det råder emellertid oklarhet beträffande hur lagen ska tolkas och tillämpas i en del avseenden, inte minst i fråga om vissa typsituationer som ligger vid sidan om den huvudfåra som utgörs av…
Köp här

Isbn: 9789172233898

Utgivningsår: 20100506

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av: Johan Munck, Rolf Skog, Claes Beyer, Carl-Johan Deuschl, Magnus Lindstedt, Ragnar Boman, Barbara Muston, Göran Nyström, Erik Sjöman, Klaes Edhall, Emil Boström, Svante Johansson, Björn Kristiansson

Kategorier: Finansrätt Juridik Kapitalmarknadsrätt och värdepappersrätt Särskilda rättsområden
När tiden för Aktiemarknadsnämndens 25-årsjubileum började närma sig tyckte vi inom nämnden att minnet av jubileet skulle bli mera bestående om tilldragelsen kunde avspegla sig i en liten jubileumsskrift. När skriften nu föreligger kan konstateras att den ger en god bild av nämndens verksamhet och av en del närliggande…
Köp här

Isbn: 9789185333387

Utgivningsår: 20111102

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Finansrätt Juridik Kapitalmarknadsrätt och värdepappersrätt Särskilda rättsområden
Två tredjedels majoritet…… på bolagsstämman ska räcka för beslut om riktade emissioner av aktier. I dagsläget gäller 90 procents majoritet enligt de s.k. Leo-reglerna i 16 kap. aktiebolagslagen. Föreslår också att riktade emissioner i bolag som står för mindre än en procent av omsättningen i koncernen ska…
Köp här

Isbn: 9789138236093

Utgivningsår: 20110704

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Rebecca Söderström

Kategorier: Finansrätt Juridik Kapitalmarknadsrätt och värdepappersrätt Särskilda rättsområden
Kapitalmarknadsrätten innehåller regler om verksamheten på kapitalmarknaden, bland annat regler om olika slag av finansiella företag som banker, försäkringsbolag, fonder och marknadsplatser. Kapitalmarknadsrätten innehåller med få undantag inte materiella regler om den verksamhet som bedrivs (dessa återfinns oftast i…
Köp här

Isbn: 9789177370697

Utgivningsår: 20190802

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789172235199

Utgivningsår: 20130611

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Finansrätt Juridik Kapitalmarknadsrätt och värdepappersrätt Särskilda rättsområden
Värdepappersvolymen är FAR Akademis samlingsverk för värdepapper, med fokus på fonder och aktier. Här hittar du bland annat de senaste EU-reglerna och Finansinspektionens föreskrifter. FAR Akademi erbjuder dig en bok som innehåller allt du behöver för att hålla dig uppdaterad. Nyheterna i korthet Det har skett stora…
Köp här

Isbn: 9789187387265

Utgivningsår: 20140829

Utgivare: FAR Akademi

Mediatyp: BC

Kategorier: Finansrätt Juridik Kapitalmarknadsrätt och värdepappersrätt Särskilda rättsområden
HAR UTGÅTT – GÄR INTE AT KÖPA I TRYCKT FORM. Spekulativa värdepappersaffärer ska övervakas!Föreslår en ny lag med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning.Blankningsförordningen ska minska riskerna för att blankning, derivattransaktioner och liknande värdepappersaffärer bidrar till att skapa…
Köp här

Isbn: 9789138237137

Utgivningsår: 20120330

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Mikael Mellqvist, Ingemar Persson

Kategorier: Finansrätt Juridik Kapitalmarknadsrätt och värdepappersrätt Särskilda rättsområden
I denna lärobok behandlas främst skuldebrevslagen och dess tillämpning. Systematiskt genomgås vad som gäller vid enkla respektive löpande skuldebrev beträffande gäldenärens invändningsrätt, legitimation, sakrättsskydd m.m. Framställningen innehåller ett stort antal exempel. För att bredda perspektivet, och för att…
Köp här

Isbn: 9789177370475

Utgivningsår: 20190821

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av: Jan Kellgren

Kategorier: Finansrätt Juridik Kapitalmarknadsrätt och värdepappersrätt Särskilda rättsområden
Samarbeten i olika former är mycket vanliga i näringslivet. Inte sällan sker samverkan inom ramen för enkla bolag (som dock kan ha getts en annan beteckning). Det kan t.ex. vara fråga om byggprojekt, filmskapande, produktutveckling, finans- och försäkringsverksamhet eller gruvdrift, likaväl som mer småskaliga och…
Köp här

Isbn: 9789172235571

Utgivningsår: 20140401

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Finansrätt Juridik Kapitalmarknadsrätt och värdepappersrätt Särskilda rättsområden
Regelsamlingen för värdepapper med fokus på fonder och aktier. Innehåller MIFID och är nu uppdaterad utifrån Basel 3. Om Värdepappersvolymen Värdepappersvolymen samlar EU-rätt, lagar och förordningar, myndighetsföreskrifter och självregleringen för värdepappersföretag och kreditinstitut. Regelmassan är uppdelad på…
Köp här

Isbn: 9789187387500

Utgivningsår: 20150825

Utgivare: FAR Akademi

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Finansrätt Juridik Kapitalmarknadsrätt och värdepappersrätt Särskilda rättsområden
HAR UTGÅTT – GÅR INTE ATT KÖPA. Den finansiella stabilitetens regler och tillsyn måste förstårkas och ses över. De nya reglerna som beslutades om tidigare i år består dels av en EU-förordning som blir direkt gällande rätt den 1 januari 2014, dels ett EU-direktiv som ska föras in i svensk rätt. Utredningen har…
Köp här

Isbn: 9789138240106

Utgivningsår: 20130917

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Finansrätt Juridik Kapitalmarknadsrätt och värdepappersrätt Särskilda rättsområden
Värdepappersvolymen 2019/2020 Regelsamlingen för värdepapper med fokus på fonder och aktier. Nu med MiFID II, MiFIR och den nya regleringen av marknadsmissbruk. Värdepappersvolymen samlar EU-rätt, lagar och förordningar, myndighetsföreskrifter och självregleringen för värdepappersföretag och kreditinstitut. Reglerna…
Köp här

Isbn: 9789188735263

Utgivningsår: 20190906

Utgivare: FAR AB

Mediatyp: BC

av: Svante Johansson, Daniel Stattin, Urban Båvestam, Erik Nerep

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsstyrning: roll och ansvar i styrelser och ledningsgrupper Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansrätt Företagsekonomi och management Juridik Kapitalmarknadsrätt och värdepappersrätt Särskilda rättsområden
Ett bolags aktieägare utövar sitt inflytande på bolagsstämma, som är bolagets högsta beslutsfattande organ. I bolag med spridd ägarkrets fungerar bolagsstämman dessutom ofta som aktieägarnas viktigaste källa till information om bolaget. Aktiebolagslagens reglering av bolagsstämma ger emellertid utrymme för en rad…
Köp här

Isbn: 9789172235649

Utgivningsår: 20140630

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Finansrätt Juridik Kapitalmarknadsrätt och värdepappersrätt Särskilda rättsområden
Aktiemarknadsnämndens material sammanställt i en volym. Viktig vägledning vid tolkning av till exempel takeover- och budpliktsregler. För vem? Aktiemarknadsnämndens uttalanden lämpar sig för ledningen av börsbolag och de som arbetar med dessa bolag såsom affärsjurister och revisorer. Vad är…
Köp här

Isbn: 9789187387517

Utgivningsår: 20150825

Utgivare: FAR Akademi

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Finansrätt Juridik Kapitalmarknadsrätt och värdepappersrätt Särskilda rättsområden
Lämnar förslag till de lagändringar som krävs i svensk rätt för att genomföra de reviderade och nya regler för bl.a. värdepappersinstitut och börser samt handelsplatser för finansiella instrument som följer av Europaparlamentets och rådets direktiv och förordning om marknader för finansiella instrument. I uppdraget…
Köp här

Isbn: 9789138242193

Utgivningsår: 20150130

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Finansrätt Juridik Kapitalmarknadsrätt och värdepappersrätt Särskilda rättsområden
Utredningen innehåller förslag och överväganden till de lagändringar som behövs för att anpassa och komplettera svensk rätt till värdepappersbolagsförordningen och genomföra värdepappersbolagsdirektivet.
Köp här

Isbn: 9789138250310

Utgivningsår: 20200310

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Hanna Almlöf

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Finansrätt Juridik Kapitalmarknadsrätt och värdepappersrätt Särskilda rättsområden
I boken behandlas aktiebolagets organisation utifrån perspektivet ägarledda aktiebolag. Med ett ägarlett aktiebolag avses ett företag där det råder en slags identitet mellan aktieägarna och ledningen i bolaget. Dessa bolag utgör den stora majoriteten aktiebolag i svenskt näringsliv. Särskilt fokus sätts på…
Köp här

Isbn: 9789172235748

Utgivningsår: 20140808

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Finansrätt Juridik Kapitalmarknadsrätt och värdepappersrätt Särskilda rättsområden
Regelsamlingen för värdepapper med fokus på fonder och aktier. Nu med både MiFID och MiFID II, MiFIR och den nya regleringen av marknadsmissbruk.
Köp här

Isbn: 9789187387753

Utgivningsår: 20160905

Utgivare: FAR Akademi

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Finansrätt Juridik Kapitalmarknadsrätt och värdepappersrätt Särskilda rättsområden
Har haft i uppdrag att lämna förslag till de lagändringar som krävs i svensk rätt för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av det s.k. öppenhetsdirektivet. Utredningen lämnar förslag till en ny ordning för redovisningstillsyn i Sverige. Utredningen föreslår bl.a att Finansinspektionen, som är…
Köp här

Isbn: 9789138242490

Utgivningsår: 20150305

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Kategorier: Finansrätt Juridik Kapitalmarknadsrätt och värdepappersrätt Särskilda rättsområden
Nyheter i urval Ny EU-förordning om penningmarknadsfonder som ska tillämpas från den 21 juli 2018 Nationella anpassningar till den nya EU-förordningen om penningmarknadsfonder Den nya förenklad lagen om ekonomiska föreningar får till följd att en rad bestämmelser ändras inom värdepappersområdet Ny tillsynsordning över…
Köp här

Isbn: 9789188735126

Utgivningsår: 20180903

Utgivare: FAR

Mediatyp: BC

Kategorier: Finansrätt Juridik Kapitalmarknadsrätt och värdepappersrätt Särskilda rättsområden
Aktiemarknadsnämndens material sammanställt i en volym. Viktig vägledning vid tolkning av till exempel takeover- och budpliktsregler. Aktiemarknadsnämndens uttalanden lämpar sig för ledningen av börsbolag och de som arbetar med dessa bolag såsom affärsjurister och revisorer
Köp här

Isbn: 9789187387913

Utgivningsår: 20170801

Utgivare: FAR

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Finansrätt Juridik Kapitalmarknadsrätt och värdepappersrätt Särskilda rättsområden
I oktober 2014 fick en särskild utredare uppdraget att lämna förslag till hur Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/91/EU av den 23 juli 2014 om ändring av direktiv 2009/65/EG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) när…
Köp här

Isbn: 9789138243169

Utgivningsår: 20150622

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Finansrätt Juridik Kapitalmarknadsrätt och värdepappersrätt Särskilda rättsområden
Regelsamlingen för värdepapper med fokus på fonder och aktier. Nu med MiFID II, MiFIR och den nya regleringen av marknadsmissbruk.
Köp här

Isbn: 9789188735386

Utgivningsår: 20200821

Utgivare: FAR AB

Mediatyp: BC

av: Michael Bogdan, Ross Cranston, Roy Goode, Lars Gorton, Attila Harmathy, Ewoud Hondius, Boris Kozolchyk, Ulrich Magnus, Pilar Perales Viscasillas, Jan Ramberg, Peter Schlechtriem, Ingeborg Schwenzer, Benjamin Leisinger, Jacob Ziegel

Kategorier: Finansrätt Juridik Kapitalmarknadsrätt och värdepappersrätt Särskilda rättsområden
Contents: Conflict of Laws Regarding Liability Allocation between Insurers in Cases of Double Insurance by Michael Bogdan The Rise and Rise of Standard Form Contracts: International Commodity Sales 1800-1970 by Ross Cranston Is the Lex Mercatoria Autonomous? by Roy Goode Letters of commitment and loan agreements by…
Köp här

Isbn: 9789176786741

Utgivningsår: 20071030

Utgivare: Stockholm Centre for Commercial Law

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9788202452803

Utgivningsår: 20150318

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC

Kategorier: Finansrätt Juridik Kapitalmarknadsrätt och värdepappersrätt Särskilda rättsområden
Aktiemarknadsnämndens material sammanställt i en volym. Viktig vägledning vid tolkning av till exempel takeover- och budpliktsregler. För vem? Aktiemarknadsnämndens uttalanden lämpar sig för ledningen av börsbolag och de som arbetar med dessa bolag såsom affärsjurister och revisorer.
Köp här

Isbn: 9789187387289

Utgivningsår: 20140820

Utgivare: FAR Akademi

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Finansrätt Juridik Kapitalmarknadsrätt och värdepappersrätt Särskilda rättsområden
En av utredningens huvuduppgifter har varit att föreslå ändringar i de näringsrättsliga bestämmelserna som bedöms kunna stärka den svenska fondbranschens konkurrenskraft och modernisera det svenska fondregelverket. De övriga två huvuduppgifterna var att föreslå åtgärder för att dels förbättra informationsgivningen och…
Köp här

Isbn: 9789138244661

Utgivningsår: 20160629

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Kategorier: Finansrätt Juridik Kapitalmarknadsrätt och värdepappersrätt Särskilda rättsområden
EU har antagit ett nytt regelverk om säkerställda obligationer, bestående av ett direktiv och en förordning om ändring av EU-förordning om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012…
Köp här

Isbn: 9789138251034

Utgivningsår: 20201104

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Rolf Skog, Leif Thorsson, Stefan Sandén, Lars Heuman, Anders Victorin, Björn Tude, Göran Ramberg, Richard Hager, Anders Lindblad, Johan Munck

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Finansrätt Juridik Kapitalmarknadsrätt och värdepappersrätt Särskilda rättsområden
Stockholm Centre for Commercial Law anordnade våren 2002 ett heldagsseminarium om tvångsinlösen i dels den nuvarande, dels den föreslagna, nya aktiebolagslagen. Vid seminariet deltog ett stort antal framstående jurister med särskilda kunskaper i ämnet tvångsinlösen. Den första volymen i skriftserien innehåller de…
Köp här

Isbn: 9789176785416

Utgivningsår: 20030627

Utgivare: Stockholm Centre for Commercial Law

Mediatyp: BC

av: Ella Grundell, Johan Lycke, Alf-Peter Svensson

Kategorier: Finansrätt Juridik Kapitalmarknadsrätt och värdepappersrätt Särskilda rättsområden
Värdepappersmarknaden har en mycket viktig funktion i samhället. För att säkerställa att verksamheten fungerar på ett tillfredsställande sätt har staten och marknadens aktörer gemensamt byggt upp ett regelverk som anger ramen för den finansiella verksamheten.Läs merRegelverk på värdepappersmarknaden är en av fyra…
Köp här

Isbn: 9789147098026

Utgivningsår: 20120206

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Kategorier: Finansrätt Juridik Kapitalmarknadsrätt och värdepappersrätt Särskilda rättsområden
Aktiemarknadsnämndens material sammanställt i en volym. Viktig vägledning vid tolkning av till exempel takeover- och budpliktsregler.
Köp här

Isbn: 9789187387760

Utgivningsår: 20160905

Utgivare: FAR Akademi

Mediatyp: BC

av: Dennis Westermark, Monica Lagercrantz

Kategorier: Finansrätt Juridik Kapitalmarknadsrätt och värdepappersrätt Särskilda rättsområden
Nyemissionsuppdrag är mycket vanliga på de affärsjuridiska advokatbyråerna. Trots det är ämnet nyemission av aktier sparsamt behandlat i den svenska juridiska litteraturen. Syftet med denna bok är att fylla det tomrummet.Om nyemission är en praktiskt inriktad guide till det legala arbetet i samband med en nyemission…
Köp här

Isbn: 9789139016557

Utgivningsår: 20130809

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Ella Grundell, Johan Lycke, Alf-Peter Svensson, Gerhard Winroth

Kategorier: Finansrätt Juridik Kapitalmarknadsrätt och värdepappersrätt Särskilda rättsområden
”Etik och regelverk på värdepappersmarknaden” är en av tre böcker i en serie framtagen av Liber utifrån SwedSec:s kunskapskrav för Licensieringstest för värdepappersmarknaden. Boken är anpassad till delområde 4 och 5 i kunskapskraven och ger aktuella, grundläggande kunskaper. Kapitelindelningen följer i huvudsak…
Köp här

Isbn: 9789147109319

Utgivningsår: 20130314

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC