Bläddra

Företag i dynamiskt samspel : om att överleva i den interaktiva ekonomin

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi Företagsekonomi och management
Köp här

Företag i dynamiskt samspel : om att överleva i den interaktiva ekonomin

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi Företagsekonomi och management
Köp här
Vår ekonomiska värld kännetecknas av en intressant paradox - den är samtidigt både ständigt föränderlig och stabilt kontinuerlig. I denna bok kopplas båda dessa egenskaper till en och samma bakomliggande mekanism, nämligen det dynamiska samspelet mellan de involverade företagen. Det dynamiska samspelet i dagens interaktiva ekonomi tar sig olika uttryck. Över tid skapar den långsiktiga interaktionen mellan ett köpande och ett säljande företag en stark och utvecklad affärsförbindelse. Dessa enskilda affärsförbindelser är i sin tur sammankopplade i nätverksstrukturer. Ett viktigt inslag i den här boken är analysen av hur ett tredje företag bidrar till denna koppling genom att bilda en nätverkstriad tillsammans med de två andra. Bokens genomgående tema är att påvisa hur affärsförbindelser, nätverkstriader och nätverk utgör grunden både för effektivitet i aktiviteterna i nätverket och för förnyelse och utveckling av nätverkets resurser. Tillsammans skapar dessa förhållanden också det handlingsutrymme som det enskilda företaget har för sitt agerande.