Bläddra

Företagets roller i samhället

Kategorier: Affärsetik och samhällsansvar Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management

Företagets roller i samhället

Kategorier: Affärsetik och samhällsansvar Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Köp här
Varför finns egentligen företag? Vilka roller spelar de i samhället? Vårt svar är att företag samtidigt spelar flera olika roller och i boken presenteras och diskuteras några av dessa. Utgångspunkten är de många offentliga sammanhang där företag och företagande diskuteras och där olika, ibland sinsemellan motstridiga, roller bildar utgångspunkten. Dessa roller har alla sitt stöd i vetenskaplig teori liksom i olika ideologier, något som också tas upp i boken. Splittringen i synen på företag som fenomen och vilka roller de spelar i samhället får också konsekvenser i förhållande till dagsaktuell politisk debatt. Boken riktar sig främst till studenter på universitet och högskola som precis påbörjat sina akademiska studier i företagsekonomi, men också till mer erfarna studenter som börjat reflektera över fenomenet företag. Nyfikna personer inom näringsliv och politik bör också finna boken stimulerande och intressant. Syftet med boken är att ge en tankeväckande introduktion till några av de perspektiv som finns på företag och den mångfald av teorier som betonar och stödjer dessa olika perspektiv. Ambitionen är också att bidra till en mer nyanserad syn på fenomenet företag och vilka roller de spelar och därmed bidra till en mer konstruktiv debatt i de sammanhang där företag och företagande åberopas.