Bläddra

Företagsekonomi för jurister : redovisning, räkenskapsanalys och kalkylering

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi Företagsekonomi och management

Företagsekonomi för jurister : redovisning, räkenskapsanalys och kalkylering

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi Företagsekonomi och management
Köp här

I denna bok behandlas redovisningsfrågor ur ett juridiskt perspektiv. Syftet är att göra redovisningsrätten och redovisningsämnet generellt mer tillgängligt för jurister som kommer i kontakt med redovisningsfrågor såväl i det praktiska yrkeslivet som under utbildningen. Boken behandlar redovisning, med särskilt fokus på det redovisningsrättsliga normsystemets uppbyggnad, bokföringsskyldighet, löpande bokföring, årsredovisningens komponenter och upprättande av årsredovisning. Genomgången av redovisningsrätt kompletteras av ytterligare två företagsekonomiska ämnen, räkenskapsanalys och kalkylering, som är relevanta för den praktiskt verksamme juristen.

Framställningen är både teoretisk och praktisk. De teoretiska avsnitten består främst av en genomgång av balans- och resultaträkningens komponenter, medan de mer praktiskt orienterade avsnitten omfattar konteringsexempel, både avseende löpande bokföring och bokslutsarbetet.

Företagsekonomi för jurister vänder sig till juriststudenter och till praktiskt verksamma jurister som behöver en grundläggande introduktion till ämnet företagsekonomi.