Bläddra

Företagsekonomi från början Övn

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Köp här

Företagsekonomi från början Övn

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Köp här
Företagsekonomi från början är ett väl beprövat läromedel, avsett för dem som behöver grundläggande kunskaper i företagsekonomi. Det är särskilt väl lämpat för studiecirklar och internutbildning.

Läs mer
Företagsekonomi från början är ett väl beprövat läromedel, avsett för dem som behöver grundläggande kunskaper i företagsekonomi. Det är särskilt väl lämpat för studiecirklar och internutbildning.

Företagsekonomi från början består av tre komponenter: faktabok, övningsbok samt lösningar och kommentarer. Kapitelrubrikerna är: - Företaget och dess omvärld - Intressenter och mål - Organisation - Ekonomiska begrepp och samband - Marknadsföring - Finansiering - Redovisningssystem - Årsredovisning - Finansiell analys - Strategisk planering - Ekonomistyrning - Budgetering.

Böckerna är konsekvent och pedagogiskt upplagda. Varje kapitel anger kunskapsmål samt innehåller faktaavsnitt, uppgifter och sammanfattning. Uppgifterna ger möjligheter att knyta an till det egna företaget eller den egna organisationen.

Övningsboken innehåller uppgifter till samtliga kapitel i faktaboken. Den innehåller även text- och uppgiftsfördjupningar i kostnads- och intäktsanalys.

Lösningshäftet ger fullständiga lösningar och kommentarer till både faktabokens och övningsbokens uppgifter. Häftet avslutas med ett förslag till kursplanering.