Bläddra

Författningar i statsrätt

Kategorier: Folkrätt Folkrätt: territorialrätt och statsrätt Internationell rätt Juridik
Köp här

Författningar i statsrätt

Kategorier: Folkrätt Folkrätt: territorialrätt och statsrätt Internationell rätt Juridik
Köp här
Författningar i statsrätt innehåller de grundläggande statsrättsliga författningarna, dvs. de fyra grundlagarna och riksdagsordningen samt författningar som kompletterar eller ansluter till dessa bestämmelser. Samlingen är primärt avsedd för kurser i statsrätt på universitetsnivå, särskilt med avseende på Statsrätt (12 hp.), Juridiska institutionen vid Stockholms universitet, men den kan givetvis också utgöra ett hjälpmedel för yrkesverksamma jurister och andra som kommer i kontakt med statsrättliga frågor.