Bläddra

Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvården. 2015

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt

Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvården. 2015

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt
Köp här
Författningshandboken innehåller medicinalförfattningar samt andra bestämmelser och anvisningar för personer som utför hälso- och sjukvårdsuppgifter. Detta gedigna standardverk är systematiserat i 23 avdelningar och har ett omfattande sakregister. Det innehåller dessutom 9 orienterande uppsatser som bland annat beskriver hur man läser och tolkar författningstexter, hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar och reglerna kring delegering

Läs mer
Sedan förra årets upplaga har Författningshandboken genomgått omfattande förändringar. Ett tiotal författningar har tillkommit, nio har upphävts och cirka 150 har ändrats. Bland nyheterna kan särskilt nämnas Patientlag (2014:821) och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS (ersätter SOSFS 2006:5).
Vilken version av Författningshandbok 2015 passar dig?
- Författningshandbok 2015 bok med tummisar i bokhyllan!
- Författningshandbok 2015 på webben uppdateras 4 gånger per år och håller dig ständigt uppdaterad!
- Författningshandbok 2015 fleranvändarlicens när ni är fler än 50 kollegor som behöver tillgång till boken!
Kontakta supporten för mer info om IP-lösning/fleranvändarlicensen. Tel 08-690 92 30 eller e-post [email protected]

Om författarna
Gunnel Raadu, som sammanställer Författningshandboken, har lång erfarenhet som föreläsare och konsult inom området medicinaljuridiska frågor. Hon är leg. sjuksköterska och fil. mag. med pedagogisk inriktning, hon har en juridisk utbildning och arbetar som föreläsare och konsult inom området medicinsk juridik. Hon har sedan många år ingått i referensgruppen kring Författningshandboken.