Bläddra

Författningssamling i straffrätt : 2019

Kategorier: Juridik Lagar och förordningar Primära rättskällor Särskilda rättsområden Straffrätt Straffrätt och straffprocess
Köp här

Författningssamling i straffrätt : 2019

Kategorier: Juridik Lagar och förordningar Primära rättskällor Särskilda rättsområden Straffrätt Straffrätt och straffprocess
Köp här
Författningarna i denna samling har valts ut för att användas vidundervisningen i straffrätt på juristprogrammet, men de kan ocksåanvändas för självstudier.Boken innehåller följaktligen de viktigaste författningarna – grundlagar,lagar och förordningar – på straffrättens område. Vidare ingårfördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionensfunktionssätt.Lagarna anges i bokstavsordning efter vad de brukar kallas eller efterämne. I anslutning till författningarna finns hänvisningar till vägledanderättsfall. Nu ingår fler fall och sökord än tidigare.