Bläddra

Författningssamling i straffrätt med rättsfallshänvisningar

Kategorier: Folkrätt Folkrätt: straffrätt Internationell rätt Juridik
Köp här

Författningssamling i straffrätt med rättsfallshänvisningar

Kategorier: Folkrätt Folkrätt: straffrätt Internationell rätt Juridik
Köp här
Författningssamlingen innehåller alla viktigare lagar och förordningar på det straffrättsliga området med ändringar införda fram till den 25 oktober 2010. Samlingen är primärt avsedd för kurser i straffrätt på universitetsnivå, men utgör också ett utmärkt hjälpmedel för yrkesverksamma jurister och andra som kommer i kontakt med straffrättsliga frågor. Innehåller följande lagar och förordningar ------------------------------------------ BROTTSBALK (1962:700) TRYCKFRIHETSFÖRORDNING (1949:105) LAG (1951:649) OM STRAFF FÖR VISSA TRAFIKBROTT LAG (1964:169) OM STRAFF FÖR FOLKMORD NARKOTIKASTRAFFLAG (1968:64) SKATTEBROTTSLAG (1971:69) LAG (1971:965) OM STRAFF FÖR TRAFIKBROTT SOM BEGÅTTS UTOMLANDS LAG (1974:202) OM BERÄKNING AV STRAFFTID M.M LAG (1974:203) OM KRIMINALVÅRD I ANSTALT BÖTESVERKSTÄLLIGHETSLAG (1979:189) LAG (1982:316) MED FÖRBUD MOT KÖNSSTYMPNING AV KVINNOR LAG (1985:354) OM FÖRBUD MOT JURIDISKT ELLER EKONOMISKT BITRÄDE I VISSA FALL LAG (1988:254) OM FÖRBUD BETRÄFFANDE KNIVAR OCH ANDRA FARLIGA FÖREMÅLLAG (1988:688) OM BESÖKSFÖRBUD LAG (1991:1137) OM RÄTTSPSYKIATRISK UNDERSÖKNING YTTRANDEFRIHETSGRUNDLAG (1991:1469) VAPENLAG (9 kap.) (1996:67) MILJÖBALK (29 kap.) (1998:808) LAG (1998:1443) OM FÖRBUD MOT INFÖRSEL OCH UTFÖRSEL AV BARNPORNOGRAFILAG (2000:1225) OM STRAFF FÖR SMUGGLING LAG (2002:444) OM STRAFF FÖR FINANSIERING AV SÄRSKILT ALLVARLIG BROTTSLIGHET I VISSA FALL LAG (2005:377) OM STRAFF FÖR MARKNADSMISSBRUK VID HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT LAG (2006:45) OM OMVANDLING AV FÄNGELSE PÅ LIVSTID BIDRAGSBROTTSLAG (2007:612) LAG (2009:1427) OM ERKÄNNANDE OCH VERKSTÄLLIGHET AV BÖTESSTRAFF INOM EUROPEISKA UNIONEN LAG (2010:299) OM STRAFF FÖR OFFENTLIG UPPMANING, REKRYTERING OCH UTBILDNING AVSEENDE TERRORISTBROTT OCH ANNAN SÄRSKILT ALLVARLIG BROTTSLIGHET