Bläddra

Förlora läxan, vinn eleven

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap

Förlora läxan, vinn eleven

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap

Denna bok utspelar sig i författaren Anders Enströms klassrum, ett digitalt klassrum där eleverna visar sina kunskaper och framsteg varje dag – utan vare sig läxor eller prov. Genom bokens alla praktiska tips och idéer kan du som lärare, oavsett årskurs och ämne, inspireras att bedriva en undervisning som främjar elevernas inlärning, motivation och kreativitet.

Författaren problematiserar en skola där läxor har blivit ett obligatoriskt inslag, trots att det varken regleras eller nämns i skolans styrdokument. Boken går också igenom några undervisningsmetoder som lämpar sig väl i ett digitalt klassrum utan läxor och prov, och ger förslag på lektioner och projekt.

Anders Enström är lärare i matematik, naturvetenskap och teknik och uppskattad föreläsare. Han är också en av få certifierade Apple Educators i Sverige.