Bläddra

Forma arbetsmiljön : vägledning för byggherrar, byggarbetsmiljösamordnare, entreprenörer och projektörer

Kategorier: Arbetsmiljörätt Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Forma arbetsmiljön : vägledning för byggherrar, byggarbetsmiljösamordnare, entreprenörer och projektörer

Kategorier: Arbetsmiljörätt Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här
Det här är en vägledning för dem som ansvarar för att skapa en bra arbetsmiljö på bygg- och anläggningsarbetsplatser. Den är tänkt att ge inspiration och visa vilka möjligheter som finns att lösa olika arbetsmiljöfrågor. Forma arbetsmiljön tar upp arbetsmiljöfrågor på ett övergripande plan, lagar och regler, råd vid upphandling och arbetsmiljöns ansvarsroller. Den innehåller också checklistor och dessutom illustrerade exempel på vad man bör tänka på inom specifika moment som rivning, markarbete, takanordningar och installationer. Boken vänder sig till byggherrar, projektörer, entreprenörer och byggarbetsmiljösamordnare. Forma arbetsmiljön är en omarbetad version av en tidigare upplaga. Den nya boken vänder sig även till byggarbetsmiljösamordnare sedan den rollen tillkommit i Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Boken kan med fördel användas som utbildningsmaterial för byggarbetsmiljösamordnare.