Bläddra

Forskningens termer och begrepp : en ordbok

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion Forskning och informationshantering Lexikon Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt Vetenskapsmetod

Forskningens termer och begrepp : en ordbok

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion Forskning och informationshantering Lexikon Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt Vetenskapsmetod
Denna andra upplaga har genomgått en grundlig översyn, där flertalet begrepp har reviderats och flera nya har inkluderats.

Forskningens termer och begrepp beskriver och förklarar olika ord som är vanligt förekommande och centrala inom forskning och vetenskap. Förklaringarna är utförliga och många av orden är dessutom illustrerade och/eller exemplifierade för att underlätta förståelsen. Ordboken består huvudsakligen av två delar, dels ordlistan med de svenska begreppen (omkring 1 200 uppslagsord) där även flertalet av de svenska begreppen finns översatta till engelska, dels ordlistan över de engelska begreppen med hänvisningar till de svenska förklaringarna.

Ordboken vänder sig främst till studerande och forskare vid universitet och högskola, men kan naturligtvis vara till nytta för alla som är intresserade av forskningsmetodik och vetenskapsteori. Ordboken har inte fokus på något specifikt ämne utan behandlar termer och begrepp hämtade från flera olika ämnesområden, såsom naturvetenskap, medicin, samhällsvetenskap och humaniora.