Bläddra

Förskola, barn och undervisning : didaktik i förskolan

Kategorier: Förskolan Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor

Förskola, barn och undervisning : didaktik i förskolan

Kategorier: Förskolan Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Köp här
Boken Förskola, barn och undervisning – didaktik i förskolan är en antologi med fokus på hur vetenskapliga undersökningar i didaktik kan genomföras inom ramen för förskolans utbildning och undervisning. I varje kapitel presenteras en mindre undersökning, dess teoretiska grundförutsättningar och dess analyser. Kapitlen avslutas med en redogörelse för didaktiska implikationer av undersökningen.

Läs mer
De konkreta och praktiknära exemplen i boken handlar om att uppmärksamma det värdefulla som dagligen sker i undervisande sammanhang, i barnens lekar, deras skapande, utforskande och samvaro med varandra. Det handlar också om att skapa kunskap om och tillsammans med barnen i verksamheten.

Boken visar hur didaktik kan förstås och användas i kurser och examensarbeten inom förskollärarutbildningen och av förskollärare i förskolans vardagliga undervisningspraktik och riktar sig därmed särskilt till förskollärare under utbildning och yrkesverksamma förskollärare. Men boken utgör också en angelägen läsning för rektorer, andra arbetsledare och för övrig personal som arbetar i förskolan.

Om författarna
De tre redaktörerna, Kerstin Bäckman, Annika Elm och Lena O Magnusson, är alla verksamma som lärare och handledare inom förskollärarutbildningen vid Högskolan i Gävle, de är också verksamma inom ett flertal forskningsprojekt som rör förskolan och olika delar av dess utbildning.