Bläddra

Förskolans teknikundervisning

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor

Förskolans teknikundervisning

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Köp här
Vad teknik är och hur det kan undervisas är långt ifrån självklart för alla som arbetar i förskolan. Men förskolans miljö är full av potential, full av teknik som bara väntar på att utforskas. Författaren visar att teknikundervisning inte behöver vara så krångligt, samtidigt som det är viktigt att förskolläraren har kunskap om teknik för att den tänkta undervisningen ska bli just teknikundervisning.

Läs mer
Förskolans teknikundervisning vänder sig till blivande och verksamma förskollärare, men även till annan personal inom förskolan som är delaktiga i eller ansvarar för barnens utbildning, exempelvis barnskötare och rektorer. Läsaren får exempel på teknikundervisning kopplat till förskolans läroplan och tidigare forskning. Boken utgår till stor del från studier där förskolepersonal i undervisande situationer har intervjuats och observerats.

Om författarna
Pernilla Sundqvist är universitetslektor vid Mälardalens högskola. Hon arbetar med lärarutbildningarna, främst förskollärarprogrammet, där hon undervisar och arbetar med kurs- och programutveckling. Hon forskar om förskolans teknikundervisning och har en bakgrund som förskollärare.