Bläddra

Förskolebarn i matematikens värld

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Förskolebarn i matematikens värld

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Nästan allt går att räkna, mäta, uppskatta storleken på, jämföra och se mönster eller former i. Genom att sätta ord på barnens vardagliga erfarenheter kan vi på ett naturligt och lustbetonat sätt väcka deras intresse för matematik.

Läs mer
Denna bok är en inspirationskälla till hur man kan arbeta med grundläggande matematik i tidiga åldrar.

Om författarna
Elisabet Doverborg är adjunkt i förskolestadiets metodik och Ingrid Pramling Samuelsson är professor i pedagogik med inriktning mot de tidiga barnaåren vid Göteborgs universitet.